Annica är säkerheten själv - både i luften och på marken

2023-04-03

Efter 17 år inom kommersiell luftfart valde Annica att byta cockpiten mot kontoret. Luftfartsbranschen har länge prioriterat MTO- och säkerhetsarbete, både på marken och i luften och Annica tog med sig erfarenheterna från sin tid som pilot och omsatte dem i sin roll som safety manager. Där la hon fokus på säkerhetskulturfrågor och organisatoriska brister, detta ledde senare till rollen som säkerhetsansvarig och en master i Safety Management från University of London. Nu har Annica börjat ett nytt kapitel som MTO-expert hos oss på MTO Säkerhet.

Beskriv kort din bakgrund och din kompetensprofil

Jag har arbetat inom flygindustrin i princip i hela min yrkesgärning. Jag utbildade mig till pilot på ett amerikanskt college där jag efter examen kunde börja arbeta som flyglärare. Efterhand skaffade jag mig olika sorters flygerfarenhet bland annat som styrman i simulatorutbildning vid en internationell träningsinstitution; SimuFlite. Jag återvände hem till Sverige efter några år för att konvertera mitt amerikanska flygcertifikat till ett svenskt. Därefter fick jag mitt första hett eftertraktade kommersiella flygjobb. Totalt blev det 17 år inom kommersiell luftfart och jag flög de sista elva av dem som befälhavare på ett jetflygplan med stationering i Sverige och flygoperation inom Europa.

Mina flygande år var mycket lärorika, inte minst om människa-teknik-organisation och hur dessa tre interagerar och vilka brister i denna interaktion som kan ge upphov till risk. Min initiala inskolning i detta koncept är alltså självupplevd. Piloter genomgår extensiv träning varje halvår med utvärdering av non-technical skills såsom ledarskap, samarbete och beslutsfattande. Det gör att man får ett ökat självmedvetande inom dessa områden även utanför flyget, exempelvis som expert inom organisationsstruktur.

Luftfarten är ett komplext system och komplexitetens inverkan är högst intressant inom MTO-perspektivet. Samma komplexitet finns inom många säkerhetskritiska processer/organisationer och de principer som hela tiden utvecklas inom flyget guidar mig framåt då jag ser fördelar i att använda dem även inom andra typer av verksamheter. 

Luftfarten är ett komplext system och komplexitetens inverkan är högst intressant inom MTO-perspektivet.

Vad har du gjort innan du började hos oss?

Jag arbetade som safety/security manager inom flyget och har i mina roller då lagt vikt vid säkerhetskulturfrågor och organisatoriska brister, det vill säga systemfel som påverkar säkerheten negativt. Jag tror starkt på att ingen systemsäkerhet kan uppnås utan en sund säkerhetskultur i den organisation (samt de interagerande organisationerna) som har säkerhetskritisk operation/produktion. Jag har intresserat mig för komplexitet och metodik för motverkan av komplexitetens negativa influenser på säkerhet. Då jag tillträdde som säkerhetsansvarig för ett flygbolag insåg jag tidigt att jag inte hade tillräckliga verktyg för att fullt ut kunna uppnå mina mål för säkerheten, och det initierade i min egen begränsning.  Jag sökte därför ett lämpligt utbildningsprogram som skulle kunna lyfta mitt perspektiv på helheten. Jag hamnade då i London på City, University of London där jag gick Mastersprogrammet för Safety Management.

Vad fick dig att söka till MTO Säkerhet?

Jag har alltid brunnit för säkerhetsfrågor på alla plan, och önskade söka mig till en miljö där jag kan utveckla mina egna förmågor inom området och bidra på ett större plan till ökad säkerhet. Jag blev varse den oerhörda kompetens som finns inom MTO Säkerhet, och jag kände mig ödmjuk inför att kunna bidra med någonting i en sådan miljö, där akademisk expertis och innovation leder framåt utifrån en gemensam utgångspunkt i ett helhetsperspektiv.

Vilken typ av uppdrag hoppas du få jobba med framöver? Varför?

Jag skulle gärna fortsätta verka inom säkerhetskritiska komplexa verksamheter som har behov av stöttning i sin strävan efter metoder och verktyg som ökar säkerheten. Det vore även mycket intressant att få medverka inom kärnkraften och andra transportslag än flyg vilka är outforskade områden för mig. Jag vurmar för utveckling och kontinuerlig förbättring och skulle gärna delta i något forskningsprojekt som banar väg för ny metodik/riktning.

Jag är särskilt intresserad i hur organisationer, människor och teknik interagerar med varandra. Här finns potential för risker som byggs in i systemet eller förblir oupptäckt genom luddig styrning, ledning och oklar definition av gränssnitt. Jag är driven av att kunna bidra till att förhindra olyckor.  Människor ska inte behöva dö när de arbetar eller exempelvis färdas med något transportmedel eller vistas i närheten av en produktionsanläggning. Jag tror på människors kraft att skapa säkra system, förebygga oönskade händelser och drivs av att varje dag arbeta för att hjälpa verksamheter och oss människor mot detta mål.

 

Kontakt

Annica Eriksson

+46 76 128 56 33

annica.eriksson@mto.se