Det ska vara lätt att göra rätt

2022-01-13

Ofta införs barriärer för att förhindra att fel begås men det är betydligt bättre och mer effektivt att stötta användaren att göra rätt från början.

Utforma hjälpmedel utifrån människans förutsättningar

Hur en arbetsplats är utformad påverkar sättet arbetsuppgifter kan utföras. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Genom att applicera kunskap om ergonomi, såväl fysisk som kognitiv ergonomi, utformas tekniken utifrån människans förutsättningar och därmed ges användaren rätt förutsättningar i form av rutiner, teknisk utrustning och barriärer. När vi utformar exempelvis nya kontroll- och förarmiljöer ser vi till människans kognitiva kapacitet att utföra de uppgifter som krävs på ett enkelt och säkert sätt. Även fysisk ergonomi är en viktig del i detta, obekväma arbetspositioner leder till dåliga kompromisser som i sin tur kan leda till olyckor.

Ur ett belastningsperspektiv är fysisk ergonomi viktigt för att motverka arbetsrelaterade skador. Det kan handla om allt från sittpositioner till bärselar, belysning och utformning av handverktyg.

 

Vi använder alla någon form av hjälpmedel i vårt dagliga liv, vissa bra och andra mindre bra. Ofta är det de mindre bra verktygen vi minns mest. Det är för att det går åt mer energi till att använda hjälpmedel som motarbetar oss.

 

Komplexa miljöer innebär större utmaningar

Syftet med väl anpassade hjälpmedel, det vill säga både fysiskt- och kognitivt ergonomiskt anpassade hjälpmedel, är att slutanvändaren ska kunna använda produkten på ett säkert sätt utan att skada sig själv eller andra. Användandet ska vara så simpelt som möjligt så att vår kognitiva energi inte slösas utan läggs på övervakning av miljön.

Vissa hjälpmedel är mer komplexa än andra vilket innebär utmaningar vid framtagandet. Användbarhet och ergonomi i kontrollrumsmiljö och även förarmiljöer i autonoma fordon handlar till stor del om begrepp som ”situation awareness” och ”hypovigilance”. Hur får man operatören att vara vaksam och medveten om vad som händer i en komplex process som till stora delar är automatiserad. Ofta kan det gå lång tid utan att operatören behöver ingripa men när något händer ska operatören snabbt förstå ett komplext sammanhang och hantera störningar eller avvikelser med kort varsel. Det måste vara lätt att göra rätt.

I ett pågående uppdrag arbetar med användbarhet och ergonomi i förarmiljö för tåg. Vi befinner oss i designskedet och itererar de olika förslagen som kunden tagit fram. Utvärderingen sker i samarbete med lokförare. Resultaten utvärderas mot uppställda krav och itereras tills förarmiljön uppfyller alla krav. I designfasen som vi just nu befinner oss i stöttar vi med ergonomikompetens och tolkar de krav på ergonomi som satts av Arbetsmiljöverket.

 

Vi på MTO Säkerhet har lång erfarenhet av att arbeta med användbarhet och ergonomi utifrån ett MTO-perspektiv i olika branscher.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta ditt företag? 

Kontakta

Stefan Mattsson

+46 (0)70 396 77 63

stefan.mattsson@mto.se