Internationella Arbetsmiljödagen - En dag för eftertanke

2022-09-20

Den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön lika viktig som den fysiska.

Arbetsmiljön är en fundamental del som formar bland annat säkerhetskulturen i säkerhetskritiska branscher. Säkerhetskultur handlar om hur medarbetares värderingar påverkar sättet att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. Den Internationella Arbetsmiljödagen är en dag som uppmuntrar oss till att stanna upp och inventera säkerhetskulturen och säkerheten på arbetsplatsen och se över vad vi gör bra men även vad vi faktiskt behöver utveckla.

Tillfälle att uppmärksamma vinsterna av arbetet

Som MTO-experter prioriterar vi att bidra till säkra och sunda arbetsmiljöer varje dag. I vår egen verksamhet och i våra kunduppdrag. För oss är Arbetsmiljödagen en dag då vi vill påtala de positiva effekterna, värdet och vinsterna med att arbeta systematiskt med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Det finns många sätt att uppmärksamma arbetsmiljö och säkerhet lite extra dessa dagar med allt ifrån gemensam stand down till inspirationsföreläsningar. Det viktiga är att ta tiden att göra det, oavsett om det är en diskussion runt fikabordet eller ett avbrott i produktionen. 

image

Tommy är arbetsmiljöingenjör och MTO-expert och har arbetat med arbetsmiljö i stora delar av världen, främst mot gruv- och processindustrin. För tillfället går mycket av hans tid åt till att underlätta arbetsmiljö- och riskarbetet för en stor svensk batteritillverkare. Nedan berättar han om arbetsmiljöarbetets historia.

Arbetsmiljöns historia

Sverige var tidiga med att införa krav på arbetsmiljöarbete men vi var inte först, berättar Tommy.

Norrmännen var först med att införa systematiskt arbetsmiljöarbete i oljebranschen. Inspektörerna som översåg oljeplattformarna insåg att i stället för att de hela tiden skulle komma ut och påpeka brister som behövde åtgärdas så bestämdes det att oljeplattformarna skulle införa en systematik där de själva utvärderar sina risker. Efter införandet sjönk incidenter och olyckor vilket uppmärksammades av norska myndigheter som då införde det i resten av landet. Så småningom letade sig de här tankarna över gränsen och 1993 fick Sverige sina första föreskrifter om arbetsmiljö som hette internkontroll.

2001 bytte internkontroll namn till det vi känner till idag, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Samtidigt förtydligades kraven vilket bland annat gjorde det enklare för mindre företag att uppfylla dem. Sedan dess har det tillkommit olika ISO standarder som gör att företag kan visa upp ytterligare en nivå av arbetsmiljöarbete.

MTO i arbetsmiljöarbetet

I den svenska lagstiftningen om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) saknas det tydlighet om MTO-arbete. Det omnämns i vissa bilagor men uttrycks inte som ett specifikt krav i ledningssystemet. Det kan därför vara en god idé att införa MTO-tänket i sitt ledningssystem menar han.

Jämfört med exempelvis de gemensamma säkerhetsmetoderna för järnväg, CSM-förordningarna, där det finns tydliga krav på att arbeta med MTO-frågor. Luft- och sjöfarten har liknande krav.

ISO 45001:2018 som är en certifieringsstandard och den första gemensamma ISO-standarden för arbetsmiljö och säkerhet saknar även den krav på MTO-arbete. Det betyder att företag som har den certifieringen bör lägga tid på att arbeta in MTO-tänket i sitt ledningssystem.

Testa din verksamhets säkerhetskultur!

Ett sätt vi på MTO Säkerhet vill tipsa om är att testa vår enkät för att mäta säkerhetskulturen i just din verksamhet. En inventering av nuläget kan ofta bli startskottet på en förändringsresa mot en säkrare, effektivare och mer hållbar arbetsplats.

Hur är säkerhetskulturen i din verksamhet? Gör vårt test!

Är du nyfiken på att få en första uppfattning om hur god säkerhetskulturen är i din verksamhet?

Gör testet här ⇾