MTO och säkerhetskultur

2022-10-12

Vårt mål är att skapa säkra och effektiva verksamheter, det gör vi med hjälp av MTO-perspektivet. MTO står för Människa, Teknik och Organisation och specifikt interaktionen dem emellan.

MTO-perspektivet kan appliceras på många sätt

Det här tvärvetenskapliga synsättet hjälper oss att upptäcka de säkerhetsrisker som kan uppkomma vid exempelvis en förändring i verksamheten som införandet av en ny rutin, hjälpmedel eller tjänst. När ett nytt element tillförs i en existerande miljö kommer förutsättningarna ändras. Det är viktigt att se till helheten för att bedöma hur den aktuella förändringen kommer påverka säkerheten och förutsättningarna för medarbetarna att utföra sitt arbete på et säkert sätt.

En investering i en säker verksamhet är en investering i framtiden

Vi förstår att det kan upplevas som utmanande att sätta sig in i ett ämne som är så komplext. Det är därför vi finns, för att stötta våra kunder med rätta kompetenser och resurser i verksamheten. För att säkerställa att vi har rätt kompetenser för att ta oss an era utmaningar har vi samlat ett unikt team av MTO-experter. Vi är bland annat psykologer, kognitionsvetare, ergonomer, arbets- och civilingenjörer med praktisk erfarenhet från landets mest säkerhetskritiska branscher som kärnkraft, bygg, luftfart, järnväg, sjukvård, gruv- och tillverkningsindustrin. Våra samlade erfarenheter och expertis gör att vi kan ta oss an de mest komplexa förändringarna och utredningarna på ett systematiskt sätt och därefter ge konkreta råd och säkerhetshöjande åtgärder med ett oberoende och objektivitet.

Fördelarna med att arbeta med MTO-perspektivet

Fördelarna med att arbeta med MTO-perspektivet är många. Det kan handla om att effektivisera produktionsmoment för en mer tillförlitlig produktion, optimera användbarheten av en ny produkt eller gränssnitt för säkrare och mer ergonomisk användning. Att riskbedöma förändringar, rutiner och ledning för att upptäcka och förhindra eventuella risker innan olyckan är framme. Det kan även handla om att kompetensutveckla er ledning och era medarbetare och på så sätt ge dem bättre förutsättningar i sina roller. Gemensamt för alla åtgärder är att samspelet mellan människa, teknik och organisation måste prioriteras. Det räcker inte att titta på människa, teknik och organisation var för sig för utan helheten blir bilden inte komplett.

Säkerhetskultur

Den viktigaste komponenten i en säker verksamhet är huruvida det finns en god säkerhetskultur. Hur ser man på säkerhet inom företaget och hur agerar man på risker? Säkerhetskultur är de gemensamma värderingar som finns på en arbetsplats. Ledningen har en otroligt viktig roll i att förmedla kulturen och föregå med gott exempel för att skapa förståelse och motivation hos medarbetarna att agera säkert. För att skapa och bibehålla en god säkerhetskultur krävs tydliga rutiner som är lätta att följa och som är kommunicerade i hela verksamheten.

Osäker på hur ni som verksamhet ska komma i gång med MTO-arbetet?

För att få fler att förstå vad MTO är och inse värdet med att arbeta utifrån MTO-perspektivet har vi lanserat MTO-Dagarna. Vi vill skapa en plattform där MTO-arbete kan hamna i fokus där fler kan hitta verktygen och nyttan för just sin verksamhet.