Det är i samspelet det intressanta händer

2022-09-20

MTO-perspektivet handlar om samspelet mellan människa, teknik och organisation. Alla aspekter behöver tas i beaktning och det är i samspelet det intressanta händer. Kunskaperna om M:et, T:et och O:et har en stor betydelse för att kunna förstå, utreda, analysera, utveckla och tillämpa de reaktiva och proaktiva åtgärder och metoder som behövs.

MTO-dagarna 2022 | Presentation MTO

 

Varför är MTO så viktigt?

Det reducerar sannolikheten olyckor och minska konsekvenser. Vi pratar mycket om säkerhet men vi ska inte glömma att det handlar också effektivitetsvinster. När arbetsuppgifter optimeras och alla vet vad de ska göra sker färre störningar. Det ger en mer tillförlitlig produktion och minskar onödigt arbete. MTO handlar om att ge goda förutsättningar för personalen sett till människans förmågor och begränsningar, teknisk utrustning samt organisatorisk miljö.

Fördelar med att arbeta med MTO:

  • Reducerar sannolikheten för en olycka
  • Minskar konsekvenser
  • Optimerar arbetsuppgifter
  • Mer tillförlitlig produktion
  • Reducerar onödigt arbete

Om MTO saknas kan det bidra till: 

  • Teknik som inte är användarvänliga
  • Dålig eller otillräcklig utbildning
  • Får leva med dåliga lösningar
  • Inget myndighetsgodkännande
  • Kostsamma åtgärder

 

MTO-perspektivet är applicerbart på allt men används flitigast inom säkerhetskritiska branscher. Både som en reaktiv- och förebyggande metod. Det kan handla om riskanalyser, organisationsutveckling, förändringsarbete, säkerhetskultur, ändringar i anläggningen, händelseutredningar och mycket annat.

Det viktigaste är att det här arbetet prioriteras och genomförs. Fler branscher inser vikten av ett hållbart MTO-arbete och vi ser att intresset för ämnet växer. Vissa branscher har kommit längre än andra. Till exempel har kärnkraften och järnvägsbranschen lag- och myndighetskrav på sig att arbeta med MTO. Byggsektorn har även dem anammat MTO-perspektivet, exempelvis när det kommer till olycksutredningar och säkerhetskultur. 

Hur ser det ut på din arbetsplats, arbetar ni aktivt och uttalat utifrån ett MTO-perspektiv? 

Vill du lär dig mer om MTO?

Grundutbildning i MTO

Grundutbildning i MTO

Läs mer om kursen ⇾

Den (o)mänskliga faktorn

Den (o)mänskliga faktorn

Läs mer om boken ⇾

För mer information om hur vi kan stötta ditt företag i MTO-frågor

Kontakta

Stefan Mattsson

+46 (0)70 396 77 63

stefan.mattsson@mto.se 

Eller sänd din förfrågan via vårt kontaktformulär