MTO-dagarna 2022

2022-09-20

MTOSäkerhet-MTO-dagarna2022

Under vecka 13 sätter vi extra fokus på samspelet mellan människa, teknik och organisation när vi lanserar MTO-dagarna.

Följ vår trestegsserie här på webben och på LinkedIn för att få kunskap om hur allt började och vad MTO-perspektivet handlar om. Är du ny på ämnet får du en bra kunskapsgrund i att förstå. Är du trygg i ämnet hoppas vi kunna ge dig inspiration och motivation i ditt vitkiga MTO-arbete.

MTO Säkerhet - MTO-dagarna

Varför MTO-dagarna?

Självklart anser vi att alla dagar på året är MTO-dagar men vi vill skapa ett extra utrymme och ett tillfälle att lyfta, uppmärksamma och öka förståelsen för begreppet MTO. Vi vill främja arbetet ni alla gör genom att fortsätta öka kännedom om vikten av att systematiskt arbeta med samverkan människa, teknik och organisation. Vi vill inspirera, motivera och bidra med kunskap och tips på vägen i det arbetet ni gör i era verksamheter och organisationer. Därför inför vi MTO-dagarna. 


MTO Säkerhet - MTO-dagarna 

Vad händer under MTO-dagarna 2022?

Den 28, 29 och 30 mars i år dyker vi ner i begreppen människa, teknik och organisation. Vi resonerar om vad som är viktigt att ha grepp om inom M:et, T:et och O:et samt hur de olika delarna samverkar och tillsammans skapar förutsättningar för säkerhet och effektivitet. Vi ger också exempel på vilka frågeställningar du och din verksamhet kan arbeta med för att inventera vart verksamheten befinner sig. Vi portionerar upp det och dyker ner i begreppet människan på måndag, tekniken på tisdag och organisationen på onsdag under vecka 13. Välkommen att följa med oss från start!

MTO Säkerhet - MTO-dagarna

Följ oss från start - historian bakom MTO

Begreppet MTO myntades i slutet av 80-talet inom kärnkraftsäkerhet. Det uppstod ett behov att hitta ett sätt för att förklara och arbeta med human factors och svenskans översättning till "den mänskliga faktorn" fungerade inte för att omfamna helheten. För att förtydliga samspelet mellan människan, tekniken och organisationen etablerades begreppet MTO. Kunskaper om människors beteenden och hur miljöer och verksamheter ska utformas utefter människans förutsättningar är en viktig grund i detta.

Vår VD Lena Kecklund var dessutom mycket delaktig i arbetet med att ta fram MTO som begrepp och har sedan dess tagit rollen att introducera och utveckla MTO i Sverige. Lena Kecklund är filosofie doktor i psykologi samt grundare och VD för MTO Säkerhet AB. 

 

MTO-DAGARNA 2022 - presentation vecka 13

M:et

MÄNNISKA

Måndag 28 mars 

 

T:et

TEKNIK

Tisdag 29 mars

O:et

ORGANISATION

Onsdag 30 mars

 

M T O - D A G A R N A

MTO-dagarna syftar till att uppmuntra till reflektion, stötta och motivera, sprida kunskap och dela erfarenheter.  Ta tillfället inom din organisation att uppmärksamma, repetera och reflektera, fundera och planera in fortsatt fokusarbete dessa årliga MTO-dagar.