Återhämtningstips för vardagen

2022-11-10

Människan behöver återhämtning, det är en förutsättning för att vår kropp och hjärna ska fungera. Vi behöver daglig återhämtning i form av pauser, mikropauser, avkoppling efter arbetet och framför allt sömn. Långledigheter som den stundande sommarsemestern är också viktig men den dagliga återhämtningen är ännu viktigare. Det är den återhämtningen vi kommer fokusera på i årets tips!

Här hittar du tips om hur du planerar in din återhämtning under semester ⇾

Varför är det viktigt med återhämtning?

Otillräcklig återhämtning ökar risken för stress. Långvarig negativ stress kan i sin tur leda till både psykiska och fysiska besvär som till exempel sömnstörningar, utmattningssyndrom, psykisk ohälsa och i värsta fall hjärt- och kärlsjukdomar. Det är väldigt viktigt att lyssna på sin kropp för att motverka den negativa stressen och återfå balansen innan besvären uppkommer.

Vad menas egentligen med återhämtning?

Återhämtning är en process i hjärnan som minskar stress och bygger upp ny energi. Den kan se ut på många olika sätt. Du behöver inte åka på ett silent retreat för att bli stressfri, det kan räcka med en promenad i skogen. Det viktiga är att ha balans mellan arbete och fritid. Vid stillasittande arbete kan fysiska återhämtningsaktiviteter vara att föredra men även de med ett aktivt arbete har nytta av en aktiv återhämtning. Gemensamt för alla aktiviteter är att de ska vara kravlösa och ge stimulerande och positiva känslor. När fritidsaktiviteter blir fyllda av krav kan de leda till mer stress.

Exempel på generella återhämtningsaktiviteter i vardagen:

 • Avkoppling
 • Inte behöva tänka på arbetet
 • Själv bestämma över sin tid
 • Fysiska aktiviteter
 • Sociala aktiviteter
 • Vila och sömn

 Sömn är den viktigaste återhämtningen

Sömn har stor betydelse för hur väl vi återhämtar oss. Det är då vår hjärna får tid att bearbeta dagen. Alla våra intryck samlas i en del av hjärnan som heter hippocampus. Tänk dig skrivbordet på din dator, där sparar du alla dagens mejl, konversationer, inlägg på sociala medier, känslor, upplevelser och så vidare. Allt i en stor röra. Medan du sover arkiveras allt i rätt mapp på hårddisken (hjärnbarken) där de blir till minnen. När du vaknar på morgonen är skrivbordet (hippocampus) tömt och redo att ta emot ny information. Du är redo för en ny dag med nya utmaningar. Vid otillräcklig och ytlig sömn störs hjärnans process att bilda minnen och återhämta sig, skrivbordet töms aldrig och stressen är ett faktum. På sikt försämras minnet och vår inlärningsförmåga vilket påverkar vår förmåga att utföra vårt arbete. Dessutom försämras vårt immunförsvar vilket gör oss mottagliga för värre saker än ett rörigt skrivbord på datorn.

Arbetet kan påverka vår sömn och återhämtningskapacitet

Oro och stress inför morgondagens arbete kan påverka vår sömn, det är därför viktigt att sätta gränser och skilja på arbete och fritid. Om arbetet försvårar din återhämtning bör du ta upp det med din arbetsgivare och begränsa din arbetsbelastning.

 Arbetsfaktorer som stör återhämtning:

 • Höga krav
 • Mobbning
 • Låg belöning
 • Skiftarbete
 • Gränslöst arbete

Arbetsfaktorer som gynnar återhämtning:

 • Medmänskligt stöd
 • Rättvis behandling
 • Möjlighet till kontroll över det egna arbetet
 • Feedback 
 • Regelbundna pauser under arbetsdagen