I blickfånget Olivia Gustafsson

2022-10-27

Med en färsk examen som civilingenjör inom medicinsk teknik från KTH och en master inom vårdlogistik och organisation har Olivia en spännande kompetensgrund som stärker oss inom området medtech och i andra säkerhetsrelaterade aspekter inom vårdsektorn.

Vad fick dig att söka till MTO Säkerhet?

Sedan jag kom i kontakt med MTO-begreppet i utbildningen har jag tyckt att det har varit spännande, och det var självklart för mig att det var åt det hållet jag ville rikta mig i min master. Jag har också lockats av konsultrollen eftersom jag tycker om omväxling och behöver utmanas och lära mig nya saker för att känna mig stimulerad. Under mastern fick jag höra talas om MTO Säkerhet i flera sammanhang och jag tyckte expertkompetensen och den typ av uppdrag lät precis som vad jag ville hålla på med.

Vad har du gjort innan du började hos oss?

Jag tog några sabbatsår innan jag började plugga på KTH och vikarierade bland annat inom vården. Jag hade även en del extrajobb och sektionsengagemang under studietiden och var därigenom i kontakt i MTO Säkerhet en del under min tid på KTH. Förutom att jag jobbade hos MTO Säkerhet under sommaren 2021 skrev jag också mitt examensarbete här under vårterminen. Examensarbetet var ett samarbete mellan MTO Säkerhet och ett av Sveriges främsta medicintekniska företag och handlade om den nya lagstiftningen för medicintekniska produkter, MDR. Med en ny förordning kommer både utmaningar i tolkning och tillämpning och hur det påverkar den specifika verksamheten och dess förutsättningar. I mitt examensarbete belyste jag just det och genomförde en kvalitativ utvärdering av företagets implementering av lagstiftningen, effekter på verksamheten och vad som behövde utvecklas.

Vilken typ av uppdrag hoppas du få jobba med framöver?

Jag tycker alla säkerhetskritiska branscher är väldigt spännande men med tanke på min bakgrund har jag ett extra intresse för säkerhet och patientsäkerhet inom vårdsektorn. Det är också ett högaktuellt ämne idag när vårdköerna är långa samtidigt som vården pressas av besparingar och underbemanning, lägg till pandemins effekter på det och bilden blir än mer utmanande och komplex. Jag har tidigare jobbat extra inom vården och sett de risker som bland annat dålig arbetsmiljö och bristande säkerhetskultur kan innebära för både patienter och vårdpersonal på nära håll. Här tror jag sjukvården har mycket att lära av andra säkerhetskritiska branscher, vårdsektorns situation och säkerhetsfrågor förtjänar större fokus och högre prioritet och det hoppas jag få bidra inom i de uppdrag jag kommer arbeta med.

Kontakt

Olivia Gustafsson

+46 (0)76 118 21 77