Utveckling av en metod för att kartlägga säkerhetskultur

Prevent arbetar för att underlätta för företag och organisationer att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet.

Vårt uppdrag

Som ett led i detta arbete såg Prevent ett behov av att ta fram ett lättanvänt verktyg som stöd för företag och organisationer i deras arbete med utvärdering och utveckling av deras säkerhetskultur.

Vårt uppdrag bestod i att ta fram underlag för enkätverktyget. Dels i form av frågor och frågeområden men också i form av beskrivningar av ingående säkerhetskulturområden. I uppdraget ingick också att ta fram ett arbetssätt som stöd i utvecklingen av säkerhetskulturen.

Genomförande och resultat

Med utgångspunkt i vår kunskap och långa erfarenhet från säkerhetskulturområdet sattes inriktningen för uppdraget i tät dialog med Prevent.

Frågor och frågeområden togs fram baserat på en omfattande metaanalys över den senaste säkerhetskulturforskningen samt ett stort antal befintliga och vetenskapligt beprövade mätmetoder av säkerhetskultur.

Till projektet knöts också en referensgrupp med företrädare från bland annat Sveriges Byggindustrier, Trä- och Möbelföretagen, Ledarna och Byggnads.

Resultatet paketerades i en webbaserad enkät under namnet Säkerhetsvisaren som finns tillgänglig för företag och organisationer via Prevents webbplats. Enkäten ger en övergripande kartläggning av en verksamhets säkerhetskultur. Utifrån enkätresultaten ges också konkreta tips och råd på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

 


Är du i behov av liknande insatser? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo