Säkerhetskultur

För att skapa säkerhet i en riskfylld verksamhet är det av avgörande betydelse att varje chef och medarbetare har vikten av säkerhet som en gemensam övertygelse och grundläggande värdering.

Vad handlar det om?

Säkerhetskultur handlar om hur medarbetares värderingar påverkar sättet att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. I en bra säkerhetskultur är alla medvetna om riskerna och har både kunskap och vilja att arbeta säkert och bidra till att minska riskerna. Säkerhetstänkandet är en självklar del av verksamheten. Säkerhetskulturen har med andra ord en stor betydelse för hur man arbetar, prioriterar och på olika sätt skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta på ett säkert sätt.

Utveckla er säkerhetskultur med hjälp av vår erfarenhet och expertis

MTO Säkerhet har mycket lång erfarenhet att utbilda personal och organisationer i säkerhetskultur samt arbeta med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbete av en stark säkerhetskultur. Vi har verkat inom flera olika branscher såsom kärnkraft, försvar, flyg och industri.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom säkerhetskulturområdet:

  • Skräddasydda utbildningsinsatser i säkerhetskultur
  • Kartläggning, utredning och analys av er säkerhetskultur
  • Stöd i utvecklingsarbete för att stärka er säkerhetskultur

Exempel på uppdrag

Utredning av säkerhetskulturen inom LFV

I Sverige har marknaden för flygtrafikledningstjänster sedan ett antal år delvis avreglerats. Det innebär att det finns möjligheter för fler aktörer att vara med och konkurrera om uppdrag och kontrakt.

Läs mer read more

Utveckling av en metod för att kartlägga säkerhetskultur

Prevent arbetar för att underlätta för företag och organisationer att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert...

Läs mer read more