Säkerhetskultur

En god säkerhetskultur är nödvändigt för en framgångsrik verksamhet

Vad handlar det om?

Säkerhetskultur handlar om hur medarbetares värderingar påverkar sättet att agera i förhållande till risk och säkerhet. I en bra säkerhetskultur är alla medvetna om riskerna och har kunskap och vilja att arbeta säkert. Den har stor betydelse för hur man arbetar, prioriterar och på olika sätt skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta på ett säkert sätt.

 

Utveckla er säkerhetskultur

MTO Säkerhet har lång erfarenhet av att utbilda personal och organisationer i säkerhetskultur samt arbeta med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbete av en stark säkerhetskultur. Vi har verkat inom flera olika branscher såsom kärnkraft, försvar, flyg och industri.

 

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom säkerhetskulturområdet:

  • Skräddasydda utbildningsinsatser i säkerhetskultur
  • Kartläggning, utredning och analys av er säkerhetskultur
  • Stöd i utvecklingsarbete för att stärka er säkerhetskultur

Utbildning säkerhetskulturVill du veta mer om säkerhetskultur? 

Kontakta mig

Marcus Lavin

Marcus.Lavin@mto.se

Uppdrag