Händelseutredning för bygg

Utveckla dina MTO-kunskaper för att genomföra utredningar med hög kvalitet i byggbranschen

Om kursen Händelseutredning för byggbranschen

Genom att utreda och analysera olyckor och händelser inom byggbranschen kan säkerhetshöjande åtgärder genomföras och liknande händelser undvikas i framtiden. Med vår strukturerade metod Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv utför eller leder du utredningar med hög kvalitet och skapar lärande i din organisation.

Kursinnehåll och upplägg

Under vår tredagarsutbildning i metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv får du en genomgång av utredningens steg från start till slut. Utbildningen ger ett utförligt ramverk för processen för lärande från händelser.

Du får se hur MTO som systemperspektiv tillämpas i händelseutredningar samt hur det kan bidra i säkerhetsarbetet. Vi presenterar praktiska exempel på hur MTO-perspektiv och -metodik tillämpats på inträffade olyckor, bland annat från utredningar där MTO Säkerhet medverkat.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt utvecklande gruppdiskussioner. Deltagarna får öva på att leda intervjuer och även en fallstudie där deltagarna i grupp genomför en utredning av en händelse. 

Kurslängd

Utbildningen genomförs under 3 dagar. Tider informeras om närmare kursstart.

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra högkvalitativa händelseutredningar med utgångspunkt i ett MTO-perspektiv och genom detta bidra till lärande och förbättringar. 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse inom kunskapsområdet MTO – samspelet Människa-Teknik-Organisation.
  • Förståelse för hur analys av samspelet MTO används för att identifiera bakomliggande faktorer och förhållanden som kan ge upphov till en händelse.
  • Förståelse för hur ett systemsäkerhetsperspektiv appliceras.
  • Kunskap inom metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - från förberedelse och datainsamling till att presentera resultat (Fallstudie, grupparbete)
  • Färdigheter för att självständigt kunna genomföra högkvalitativa händelseutredningar med särskilt fokus på lärande och förbättringar.
  • Tillgång till LeaP - Learn and Prevent, MTO Säkerhets händelseutredningsverktyg.
  • Möjlighet att dela erfarenheter mellan olika roller och verksamheter inom samma bransch för att skapa ytterligare ökad kunskap och förståelse för gemensamma och enskilda utmaningar, möjligheter och mål

LOKALER: Vid fysisk kursomgång i Stockholm håller vi oftast till på Lustikulla konferens & event, Liljeholmen. Vid fysisk kursomgång i Göteborg bokar vi ofta in oss på Gårda Konferens. 

ANTAL: Vi har satt ett minimum av antal kursdeltagare för genomförande av våra kursomgångar. Vid för lågt antal bokningar kan vi behöva flytta fram eller ställa in kursen. Det här meddelas alltid senast två veckor innan kursdatum. 

För vem?

Utbildningen är särskild anpassad till aktörer inom bygg- och anläggning och riktar sig till dig som ska utföra eller leda händelseutredningar.

Under utbildningsdagarna ges stora möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte inom byggbranschen.

Utbildningen finns även som riktad till gruvindustrin, som branschoberoende samt dessutom en fortsättning i form av webbinarserie som är framtagen till dig som vill analysera och diskutera för att repetera dina händelseutredningskunskaper.

Händelseutredning utfrån ett MTO-perspektiv - för gruvindustrin

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - branschoberoende

Händelseutredning - analysera och diskutera (webbinarserieutbildning)

Få utbildningen registrerad på ditt ID06-kort! 

Den här utbildningen kan du få registrerad på ditt ID06. Se till att göra det innan du påbörjar utbildningen. Läs instruktionerna för ID06-registrering här!

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy samt tillgång till vårt händelseutredningsverktyg.

Ladda ner en utskriftsvänlig kursbeskrivning här! (PDF)

 

Sagt om utbildningen:

Bra med konkreta exempel på M, T, O och att gå in lite mer på djupet av dessa.

Bra att gå igenom varje steg i en händelseutredning och fokusera mycket på såväl planering av utredningsarbetet som det lärande en utredning är tänkt att bidra med.

Kursledarna var duktiga på att få med alla deltagare och skapa engagemang!

Ämnesexperter och kursledare

 

Sara Petterson – kursansvarig & kursledare
Fil. mag. MTO & Ergonomi

Sara är MTO-expert och har många års erfarenhet av praktiskt arbete med händelseutredningar ur ett MTO-perspektiv. Hon är en mycket uppskattad kursledare och har utbildat över 300 utredare genom åren däribland Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Sara Petterson, Fil. mag. MTO & Ergonomi

Sara Petterson, Fil. mag. MTO & Ergonomi

 

Tobias Iseland - kursledare

Tobias Iseland är expert inom MTO med en magisterexamen i psykologi med inriktning människa-teknik-organisation. Han över 10 års erfarenhet av att leda och utföra händelseutredningar både nationellt och internationellt inom ett flertal olika branscher, bland annat kärnkraft, bygg, industri och maritimt. Tobias är en uppskattad kursledare och håller utbildningar på svenska och engelska.

Tobias Iseland, Fil. mag. Psykologi

Tobias Iseland, Fil. mag. Psykologi

Olivia Gustafsson | Kursledare

Olivia är expert inom MTO med en civilingenjörsexamen inom medicinsk teknik. Hon har bred erfarenhet av MTO-arbete inom händelseutredning, riskhantering och arbetsmiljöfrågor inom bland annat sektorer som process- och gruvindustrin, järnväg och bioteknik. Olivia kursleder utbildningar inom MTO och händelseutredning.

Olivia Gustafsson, Civilingenjör Medicinsk teknik

Olivia Gustafsson, Civilingenjör Medicinsk teknik

Kursens innehåll

  

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Händelseutredning för bygg