Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - för bygg och anläggningsföretag

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - byggsektorn

Utveckla dina MTO-kunskaper för att genomföra utredningar med hög kvalitet i byggbranschen

Genom att utreda och analysera olyckor och händelser inom byggbranschen kan säkerhetshöjande åtgärder genomföras och liknande händelser undvikas i framtiden. Med vår strukturerade metod Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv utför eller leder du utredningar med hög kvalitet och skapar lärande i din organisation.

Kursinnehåll och upplägg

Under vår tredagarsutbildning i metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv får du en genomgång av utredningens steg från start till slut. Utbildningen ger ett utförligt ramverk för processen för lärande från händelser.

Du får se hur MTO- och systemsäkerhetsperspektiv tillämpas i händelseutredningar samt hur det kan bidra i säkerhetsarbetet. Vi presenterar praktiska exempel på hur MTO-perspektiv och -metodik tillämpats på inträffade olyckor, bland annat från utredningar där MTO Säkerhet medverkat.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt utvecklande gruppdiskussioner. Deltagarna får öva på att leda intervjuer och även en fallstudie där deltagarna i grupp genomför en utredning av en händelse. 

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra högkvalitativa händelseutredningar med utgångspunkt i ett MTO-perspektiv och genom detta bidra till lärande och förbättringar. 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse inom kunskapsområdet MTO – samspelet Människa-Teknik-Organisation.
  • Förståelse för hur analys av samspelet MTO används för att identifiera bakomliggande faktorer och förhållanden som kan ge upphov till en händelse.
  • Förståelse för hur ett systemsäkerhetsperspektiv appliceras.
  • Kunskap inom metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - från förberedelse och datainsamling till att presentera resultat (Fallstudie, grupparbete)
  • Färdigheter för att självständigt kunna genomföra högkvalitativa händelseutredningar med särskilt fokus på lärande och förbättringar.
  • Tillgång till vårt händelseutredningsverktyg TEAMS - Tool for Event Analysis by MTO Safety.
  • Möjlighet att dela erfarenheter mellan olika roller och verksamheter inom samma bransch för att skapa ytterligare ökad kunskap och förståelse för gemensamma och enskilda utmaningar, möjligheter och mål

För vem?

Utbildningen är särskild anpassad till aktörer inom bygg- och anläggning och riktar sig till dig som ska utföra eller leda händelseutredningar.

Under utbildningsdagarna ges stora möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte inom byggbranschen.

Kurslängd

Utbildningen genomförs under 3 dagar. Tider informeras om närmare kursstart.

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy samt tillgång till vårt händelseutredningsverktyg TEAMS.

Ladda ner en utskriftsvänlig kursbeskrivning här! (PDF)

ID06 Kompetensdatabas

För att få utbildningen registrerad på ditt ID06-kort behövs ett samtycke från dig innan utbildningen påbörjas. Läs mer om hur du går till väga här⇾

Kursledare

 

Sara Petterson – kursansvarig & kursledare

Sara är MTO-expert och har många års erfarenhet av praktiskt arbete med händelseutredningar ur ett MTO-perspektiv. Hon är en mycket uppskattad kursledare och har utbildat över 300 utredare genom åren däribland Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Sara Pettersson, Fil. mag. MTO & Ergonomi

 

Tobias Iseland - kursledare

Tobias Iseland är expert inom MTO med en magisterexamen i psykologi med inriktning människa-teknik-organisation. Han har både praktisk och teoretisk erfarenhet av att leda och arbeta med händelseutredningar inom ett flertal olika branscher, bland annat kärnkraft, bygg, industri och maritimt.

Tobias Iseland, Fil. mag. Psykologi 

 

Natalia Landerblom - kursledare

Natalia är expert inom MTO och har över 10 års erfarenhet av att arbeta med utredningar inom bland annat kärnkraft och bygg. Utöver denna kurs ansvarar hon även för fördjupningskursen i form av en webbinarserie där fokus ligger på att lära av olyckor.

Natalia Landerblom, Master Kognitionsvetenskap

Kursens innehåll

  

Sagt om utbildningen:

Att hålla koncentrationen och motivationen uppe under flera dagar brukar inte vara lätt, men här flög tiden förbi och tidvis kändes det som att jag bara ville fortsätta.

Bra att gå igenom varje steg i en händelseutredning och fokusera mycket på såväl planering av utredningsarbetet som det lärande en utredning är tänkt att bidra med.

Bra med konkreta exempel på M, T, O och att gå in lite mer på djupet av dessa.

Kursledarna var duktiga på att få med alla deltagare och skapa engagemang!

 

Datum

14 mars DISTANS 14 - 16 mars 16500 kr
09 maj PÅ PLATS Stockholm 16500 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - för bygg och anläggningsföretag

16500 kr ex moms