Händelseutredning för gruv

Utbildning för dig som arbetar med händelseutredningar inom gruvindustrin.

Om kursen Händelseutredning för gruvindustrin

Genom att utreda och analysera olyckor och händelser inom gruvidustrin kan säkerhetshöjande åtgärder genomföras och liknande händelser undvikas i framtiden. Med vår strukturerade metod Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv utför eller leder du utredningar med hög kvalitet och skapar lärande i din organisation. 

Kursinnehåll och upplägg

Under vår tredagarsutbildning i metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv får du en genomgång av utredningens steg från start till slut. Utbildningen ger ett utförligt ramverk för processen för lärande från händelser.

Du får se hur MTO som systemperspektiv tillämpas i händelseutredningar samt hur det kan bidra i säkerhetsarbetet. Vi presenterar praktiska exempel på hur MTO-perspektiv och -metodik tillämpats på inträffade olyckor, bland annat från utredningar där MTO Säkerhet medverkat.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt utvecklande gruppdiskussioner. Deltagarna får öva på att leda intervjuer och även en fallstudie där deltagarna i grupp genomför en utredning av en händelse. 

För vem?

Utbildningen är särskild anpassad till aktörer inom gruvindustrin och riktar sig till dig som ska utföra eller leda händelseutredningar.

Under utbildningsdagarna ges stora möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte inom branschen.

Utbildningen finns även som riktad till byggbranschen, som branschoberoende samt dessutom en fortsättning i form av webbinarserie som är framtagen till dig som vill analysera och diskutera för att repetera dina händelseutredningskunskaper.

Händelseutredning utfrån ett MTO-perspektiv - för bygg

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - branschoberoende

Händelseutredning - analysera och diskutera (webbinarserieutbildning)

Kurslängd

Utbildningen genomförs under 3 dagar. 

Kurstider

 Dag 1: 9.00-15.00

 Dag 2: 8.30-16.30

 Dag 3: 8.30-15.00

Vi kommer att ha gott om pauser och ca en timmes lunchrast. Tiderna för kursdagarna kan komma att justeras. 

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra högkvalitativa händelseutredningar med utgångspunkt i ett MTO-perspektiv och genom detta bidra till lärande och förbättringar. 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse inom kunskapsområdet MTO – samspelet Människa-Teknik-Organisation.
  • Förståelse för hur analys av samspelet MTO används för att identifiera bakomliggande faktorer och förhållanden som kan ge upphov till en händelse.
  • Förståelse för hur ett systemsäkerhetsperspektiv appliceras.
  • Kunskap inom metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - från förberedelse och datainsamling till att presentera resultat (Fallstudie, grupparbete)
  • Färdigheter för att självständigt kunna genomföra högkvalitativa händelseutredningar med särskilt fokus på lärande och förbättringar.
  • Tillgång till LeaP - Learn and Prevent, MTO Säkerhets händelseutredningsverktyg.
  • Möjlighet att dela erfarenheter mellan olika roller och verksamheter inom samma bransch för att skapa ytterligare ökad kunskap och förståelse för gemensamma och enskilda utmaningar, möjligheter och mål

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy samt tillgång till vårt händelseutredningsverktyg. 

Ämnesexperter och kursledare

Sara Petterson | Kursansvarig

Sara är MTO-expert och har många års erfarenhet av praktiskt arbete med händelseutredningar ur ett MTO-perspektiv. Hon är en mycket uppskattad kursledare och har utbildat över 300 utredare genom åren däribland Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Sara Petterson Fil. mag. MTO & Ergonomi

Sara Petterson Fil. mag. MTO & Ergonomi

Annica Eriksson | Kursledare

Annica är MTO expert med särskild tyngd inom organisation och säkerhetsstyrning, och en Master of Science inom säkerhetsledning.  Hon har många års erfarenhet av att genomföra utredningar (i ett MTO-perspektiv) och att leda utredare främst inom den skandinaviska flygindustrin.  Annica har arbetat med utbildning i olika former, både praktiskt och teoretiskt, inom flyg-, kärnkrafts-, sjöfarts- och gruvindustrin samt för myndigheter. Hon ger kurser både på svenska och engelska.

Annica Eriksson MTO Säkerhet AB

Annica Eriksson, Master Säkerhetsledning

Tobias Iseland | Kursledare

Tobias Iseland är expert inom MTO med en magisterexamen i psykologi med inriktning människa-teknik-organisation. Han över 10 års erfarenhet av att leda och utföra händelseutredningar både nationellt och internationellt inom ett flertal olika branscher, bland annat kärnkraft, bygg, industri och maritimt. Tobias är en uppskattad kursledare och håller utbildningar på svenska och engelska.

Tobias Iseland | Kursledare Fil. mag. Psykologi

Tobias Iseland | Kursledare Fil. mag. Psykologi

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Händelseutredning för gruv