Riskhantering utifrån MTO-perspektivet

Riskhantering-MTO-Sakerhet

Lär dig hantera risker för en säker och effektiv verksamhet

När du riskhanterar genom att tillämpa beprövade metoder utifrån MTO-perspektivet ökar du arbetsförutsättningarna för säkerställd kvalité, effektivitet, driftsäkerhet och personalsäkerhet i verksamheten. 

Utbildningen Riskhantering utifrån MTO-perspektivet erbjuder vi både som öppen och företagsanpassad utbildning.

 

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Riskhantering utifrån MTO-perspektivet