Säkerhetsledarskap – ledarens roll för en god arbetsmiljö och säkerhetskultur

Sakerhetsledarskapsutbildning-MTO-Sakerhet

Att utveckla ledarskapsförmågor i verksamheten är en investering

En ledarroll behöver samspela och utvecklas i takt med verksamheten och dess omgivning. För det behövs rätt förutsättningar för att utveckla de förmågor som behövs för att främja en god och säker arbetsmiljö. Olika branscher och verksamheter har kommit olika långt i denna ledarskapsutveckling där vår kunskap och erfarenhet från olika säkerhetskritiska branscher är unik.

Kursinnehåll och upplägg 

Med utgångspunkt i MTO-perspektivet (dvs. samspelet mellan människa, teknik och organisation) får du under utbildningen en helhetssyn av vad ledarrollen innebär för din verksamhets arbetsmiljö, säkerhetskultur och effektivitet samt vilka verktyg och förmågor som är viktiga att du har med dig i din roll.

Med utgångspunkt i forskningen ger kursen dig som ledare i säkerhetskritiska verksamheter ökade kunskaper och verktyg för att utveckla ditt ledarskap för en säker verksamhet.

Exempel på kursinnehåll:

  • Vad är ledarskap ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv?

  • Lärdomar från andra branscher

  • Ledarskapets betydelse för säkerhetskulturen

  • Ledarskapsstilar och dess påverkan på arbetsmiljö, säkerhet och effektivitet

  • Vilka organisatoriska och tekniska behov utmanar ledarskapet i en kris och pandemi?

  • Förmågor och verktyg som stärker ditt ledarskap

Utbildningen är baserad på mångårig empiri, teori och praktik inom området där kursledarna är erfarna och disputerade forskare inom arbets- och organisationspsykologi. Utbildningen varvar teori om människans fungerande och förutsättningar i förhållande till arbetstider med praktiska moment och exempel.

För vem?

Kursen riktar sig till dig i en chefsroll med personalansvar och ger dig som ledare i en säkerhetskritisk verksamhet ökade kunskaper och verktyg för att utveckla ditt ledarskap för en säker verksamhet.

Kursmål

- Förstå din roll och ditt ansvar som ledare i arbetet mot en ökad säkerhet

- Förstå vad som är säkerhetskritiska aktiviteter inom ditt ansvarsområde

- Förstå hur ditt ledarskap kan påverka lärandet och säkerhetskulturen

- Uppnå mål och ta rätt beslut

- Sätta mål, mäta och följa upp säkerhetsnivån i verksamhetens aktiviteter

- Ta rätt beslut i säkerhetsprioriteringar, krissituationer och vid förändringar

- Välj de ledarbeteenden som är mest gynnsamma för en säkerhetskritisk verksamhet

- Kommunicera säkerhetsvärderingar och skapa delaktighet

- Ta en aktiv roll i att utveckla medarbetarnas motivation och säkerhetsmedvetande

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy.

Hur vi anpassar kursen med hänsyn till Covid-19

Med tanke på rådande pandemi vill vi informera om att vi håller oss uppdaterade på läget och följer såklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att genomföra kursen på ett säkert sätt hålls den tillsvidare på distans

  • Kursen hålls lärarledd digitalt
  • Kursen administreras via vår användarvänliga utbildningsplattform MTO Academy
  • Föreläsningar sker via Teams och du ansluter via MTO Academy på kursdagen

Kursledare

image

Eva-Lotta Nylén är fil dr i arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert med beteendemässiga och organisatoriska aspekter som expertområden. Eva-Lotta har utöver sin doktorsexamen i arbets- och organisationspsykologi en civilekonomexamen.

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Säkerhetsledarskap – ledarens roll för en god arbetsmiljö och säkerhetskultur