Ledarens betydelse för säkerhetskulturen

Utveckla ditt säkerhetsledarskap för att främja verksamhetens säkerhetskultur, arbetsmiljö och effektivitet. En utbildning framtagen för bygg- och anläggning i samarbete med Håll Nollan.

 

Om kursen

Den här utbildningen syftar till att öka kompetensen och förståelsen hos ledning och chefer inom byggbranschen avseende den egna ledarrollens betydelse för säkerhetskulturen. Vårt mål efter utbildningen är att du som ledare har en tydligare helhetsbild av vad säkerhetsledarskap och säkerhetskultur innebär, du har med dig relevant kunskap och konkreta verktyg för att utveckla dina förmågor och kunna påverka där du står idag och långsiktigt när det gäller säkerhetskultur och utveckling av både organisationens och ditt egna säkerhetsledarskap. Om ni är fler från samma företag kan vi anpassa utbildningen för just er verksamhet.

 

Kursinnehåll 

Med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv som beaktar hur människor, teknik och organisation (MTO) samspelar får du under utbildningen insikt i vad ledarens och organisationens roll innebär för verksamhetens arbetsmiljö, säkerhetskultur och effektivitet. Vi går igenom hur vi människor fungerar, våra förutsättningar, säkerhetsledarskapets grunder, vad säkerhetskultur innebär samt verktyg för att förändra i en organisation. Du får veta vilka ledarskapsförmågor som är viktiga för att utveckla ditt säkerhetsledarskap - både där du står idag och på lång sikt.

Utbildningen är baserad på våra samlade tvärvetenskapliga kompetenser, aktuell forskning och flerårig erfarenhet från uppdrag i säkerhetskritiska branscher. Du bekantar dig med utbildningens kursledare längre ner på sidan. När du går kurs hos oss får du via vår kursportal MTO Academy tillgång till material som kan vara relevant för dig i din roll som ledare i en verksamhet med många risker. 

Kursupplägg 

Utbildningen inleds med en hemuppgift inför den fysiska kursdagen som du genomför i kursportal MTO Academy. Inbjudan till uppgiften skickas ut veckan innan kursdagen. Under utbildningsdagen varvas teori med praktiska moment och exempel där du som deltagare både får reflektera och praktisera dina förmågor med coachande feedback från kursledare. För maximal nytta av kursen följer sedan en hemuppgift för dig att applicera i din roll i din verksamhet. 

Kurslängd: 1 dag, tillgång till MTO Academy 1 månad

Tid: 09:00 - 16:30
I kursavgiften ingår lunch och fika.

Plats: Lokal i Stockholm. Vid bokning företagsanpassad enligt överenskommelse med kund.

För vem?

Utbildningen är särskild anpassad till dig som är aktör inom bygg- och anläggning oavsett roll; exempelvis byggherre, projektör eller entreprenör. Du är chef eller ledare ovanför projektorganisationen och har mandat att förbättra förutsättningar för de som arbetar i bygg- och anläggningsprojekt, du kan vara VD eller chef ovanför plats- eller projektchefer.

Under utbildningsdagen och via MTO Academy ges stora möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte inom byggbranschen.

Kursmål

Efter den här utbildningen har du mer kunskap om säkerhetskulturens utmaningar, möjligheter och byggstenar för att stärka, vårda och utveckla din organisation och verksamhet genom din roll som ledare. Tillsammans med Håll Nollan vill vi öka samsyn kring ledarskapets betydelse för säkerhetskulturen och vikten av helhetsperspektivet MTO i både organisationens och det egna säkerhetsledarskapet. Vi vill bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte inom byggbranschen.

Kursmål i punktform

  • Ökad förståelse för värdet av en god säkerhetskultur och insikt i hur man bidrar till den i sin ledarroll  
  • Förse chefer med kunskaper, färdigheter och verktyg inom säkerhetskultur och säkerhetsledarskap  
  • Förmedla verktyg att använda i det egna ledarskapet och vid förändring 
  • Synliggöra de ledarbeteenden som är mest gynnsamma för en säkerhetskritisk verksamhet 
  • Visa på vikten av att kommunicera säkerhetsvärderingar och möjliggöra delaktighet 
  • Öppna upp för en aktiv ledarroll i att utveckla företagets säkerhetskultur och däri medarbetarnas motivation och säkerhetsmedvetande 
  • Bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte inom byggbranschen
Stäng

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy.

Vi vill ge chefer och ledare kunskap och verktyg att påverka säkerhetskulturen samt bidra i att utveckla sitt ledarskap, sin organisation och sitt företags säkerhetskultur, med start idag och med långsiktiga mål. 

Eva-Lotta Nylén, fil. Dr. Arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert

Kursledare

Våra kursledare har erfarenhet av att utbilda ledare och organisationer i säkerhetskultur samt arbeta med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbete av en stark säkerhetskultur. Utbildningen är baserad på mångårig empiri, teori och praktik inom området där flera av våra kursledare även är disputerade forskare inom arbets- och organisationspsykologi.

Eva-Lotta Nylén - Kursansvarig och kursledare

Eva-Lotta är fil. Dr. i arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert med beteendemässiga och organisatoriska aspekter som expertområden. Eva-Lotta har utöver sin doktorsexamen i arbets- och organisationspsykologi en civilekonomexamen och lång erfarenhet av förändringsledning i internationella bolag. Under sin tid på MTO Säkerhet har Eva-Lotta bland annat arbetat med säkerhetskulturkartläggning inom gruvindustrin samt processindustrin och publicerat flera rapporter inom ledarskapsområdet för både vårdsektorn, sjöfart och kärnkraft. Eva-Lotta har även undervisat i kurser inom bland annat ledarskap och organisationspsykologi på Stockholm Universitet, Södertörns Högskola samt Karolinska Institutet.

Eva-Lotta Nylén, fil. Dr. Arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert

Marcus Lavin - Kursledare

Marcus är fil. Dr. i psykologi där hans avhandling behandlade säkerhetskultur och organisatoriska aspekter inom svensk flygledning. Marcus har arbetat med forskning och tillämpning av MTO-frågor såsom säkerhetskultur, säkerhetsstyrning, ledarskap, riskanalys, säkerhetskommunikation, psykosocial arbetsmiljö, händelse och olycksutredning, organisationsförändringar med mera i cirka 20 år. Främst inom flyg och flygledning, spårtrafik och järnväg, patientsäkerhet, kärnkraft och sjöfart. Marcus är en mycket erfaren och uppskattad kursledare och har genom åren utbildat hundratals chefer inom ledarskap, säkerhetsstyrning och säkerhetskultur.

Marcus Lavin, fil. Dr. i Psykologi och MTO-expert

Är ni fler från samma företag?

Om du vet med dig att fler på ditt företag har behov av den här utbildningen kan den även beställas som företagsanpassad. Kontakta oss så kommer vi överens om vilket kursupplägg som passar just ert företag bäst; distans, kursträff eller i kombination. Läs mer och kontakta oss vid intresse.

Företagsanpassad utbildning

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Ledarens betydelse för säkerhetskulturen - bygg och anläggning