Grundutbildning MTO

MTO-utbildning - säkerhet och effektiv utveckling genom samverkan M-T-O

Utveckla dina kunskaper om samspelet Människa Teknik Organisation och hur det kan användas för att utveckla säkerhetsarbetet

Kunskap och förståelse för hur människor, teknik och organisation samverkar är en viktig förutsättning för att kunna skapa en säker och effektiv verksamhet.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen ger kunskaper inom området MTO med fokus på systemperspektivet och varför det är viktigt att ta hänsyn till samverkan i den egna verksamheten. Deltagarna får en introduktion i säkerhetskultur men också en inblick i olyckors uppkomst och vad som påverkar människors prestation och säkerhetsbeteende. 

Teori varvas med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Genom att deltagarna arbetar tillsammans och delar erfarenheter skapas delaktighet och maximal nytta av kursen.

Kurslängd: 1 dag

Exempel på kursinnehåll:

 • Samspelet MTO, vad begreppet innebär, hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra
 • Hur MTO-perspektivet bidrar i säkerhetsarbetet
 • Varför olyckor inträffar
 • Vad säkerhetskultur är och hur det påverkar verksamheten
 • Vikten av en lärande organisation
 • Ledarens roll, ansvar och betydelse för säkerheten

Kursmål

 • Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om hur MTO påverkar säkerhetsarbete och vikten av ta hänsyn till samspelet mellan Människa-Teknik-Organisation. 
 • Du som deltagare får mer förståelse för vad det kan innebära för din verksamhet att utgå ifrån ett MTO-perspektiv i arbetet och vilka gynnsamma effekter som kan uppnås. 
 • Utifrån en ökad kunskap och förståelse om MTO ska chefer, ledare och medarbetare kunna inspirera och motivera andra att arbeta enligt ett MTO-baserat arbetssätt.
 • Utbildningen ger stöd i att kunna beskriva syfte och verksamhetsnytta med MTO-arbete ur ett säkerhetsperspektiv. 

För vem?

Utbildningen riktar sig både till dig som är medarbetare, chef och arbetsledare eller på annat sätt ansvarar för utvecklingen av säkerhet, kvalitet och effektivitet i en organisation. 

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy.

MTO Säkerhets utbildningsplattform MTO Academy

Så här genomför vi distansutbildning
 • Kursen administreras via vår användarvänliga utbildningsplattform MTO Academy som du blir inbjuden till senast 2 veckor innan kursstart.
 • Kursen är lärarledd och föreläsningar sker via Microsoft Teams som du ansluter via MTO Academy på kursdagen
 • Övningar sker i digitala grupprum 

Kursledare

image

Markus Lavin – Kursansvarig och kursledare

Fil. Dr. Psykologi

Marcus har arbetat med forskning och tillämpning av MTO-frågor såsom säkerhetskultur, säkerhetsstyrning, ledarskap, riskanalys, händelse och olycksutredning i ca 20 år. Främst inom flyg, järnväg, patientsäkerhet, kärnkraft och sjöfart. Han har även lång erfarenhet av att utbilda chefer och ledningsgrupper.

image

Oscar Arman – Kursledare

Fil. mag. MTO & Ergonomi

Oscar är specialist inom MTO och har både praktisk och teoretisk erfarenhet från säkerhetskritiska branscher bland annat som pilot i europeisk luftfart. Han har även varit medförfattare i en vetenskaplig publikation rörande MTO och säkerhetsarbete.

Datum

01 december DISTANS 6500 kr
19 april DISTANS 6500 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

Grundutbildning MTO

6500 kr ex moms