Arbetstider, scheman och livsstilsfaktorer

Lär dig om schemaläggning och vilka livsstilsfaktorer som främjar hälsa och återhämtning vid oregelbundna arbetstider 

Skapa bättre förutsättningarna för din personal och organisation att nå dit ni ska! Genom kunskap hur vi människor fungerar och viktiga livsstilsfaktorer lär du dig optimera arbetsschemaläggning och skapa god personalhälsa.

Kursinnehåll och upplägg 

Kursinnehållet behandlar vetenskapliga perspektiv på hur arbetstidsscheman kan utformas utifrån kunskap om människan samt hur livsstilsfaktorer påverkar och påverkas vid oregelbundna arbetstider. 

Kurslängd: 1 dag

Exempel på kursinnehåll:

  • Vilka aspekter som är viktiga att ta i beaktande vid framtagande av ett schema utifrån ett vetenskapligt perspektiv - hur fungerar vi människor?
  • Hur kan utformningen av scheman optimeras? 
  • Vilka faktorer är avgörande att beakta i schemaläggningen?
  • Vilka alternativa typer av scheman finns? Finns det något som rekommenderas mer än andra?
  • Hur pass väl en individ klarar av att anpassa sig till arbete på oregelbundna arbetstider?
  • Stress och stresshantering, motivation, sömn och återhämtning, biologiska processer relevanta i ett arbetlivssammanhang samt kosthållning vid oregelbundna arbetstider.

Utbildningen är baserad på mångårig empiri, teori och praktik inom området där kursledarna är erfarna och disputerade forskare inom arbets- och organisationspsykologi. Utbildningen varvar teori om människans fungerande och förutsättningar i förhållande till arbetstider med praktiska moment och exempel.

Kursmål

- En ökad kunskapsnivå om vilka faktorer som påverkar människors hälsa och prestation och som därför bör beaktas vid arbetstidsförläggning.

- En ökad kunskapsnivå om vilka faktorer som bidrar till en ökad hälsa och livskvalitet vid arbete på oregelbundna tider.

- En gemensam grund och referensram utifrån vilken medarbetare och ledare kan utgå i gemensamma samtal och diskussioner kopplade till arbetstidsfrågor.

För vem?

Du som arbetar på oregelbundna tider, ansvarig för utformning av schema/turlistor, chefer inom skiftarbetesverksamhet, HR-ansvarig etc.

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. I kursavgiften ingår kursmaterial samt lunch, för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

image

Malin Molnar fd Mattson är fil dr i arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert med beteendemässiga och organisatoriska aspekter på säkerhet som expertområden. Malin har utöver sin doktorsexamen en masterexamen inom HR.

image

Eva-Lotta Nylén är fil dr i arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert med beteendemässiga och organisatoriska aspekter som expertområden. Eva-Lotta har utöver sin doktorsexamen i arbets- och organisationspsykologi en civilekonomexamen.

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Arbetstider, scheman och livsstilsfaktorer