Arbetstider, scheman och livsstil

Skapa bättre förutsättningarna för din personal och organisation att nå dit ni ska!

Om kursen

I den här utbildningen lär du dig om schemaläggning och vilka livsstilsfaktorer som främjar hälsa och återhämtning vid oregelbundna arbetstider. Kunskap som gör att du kan skapa bättre förutsättningarna för din personal och organisation att nå dit ni ska! Genom kunskap hur vi människor fungerar och viktiga livsstilsfaktorer lär du dig optimera arbetsschemaläggning och skapa god personalhälsa.

Kursinnehåll och upplägg 

Kursinnehållet behandlar vetenskapliga perspektiv på hur arbetstidsscheman kan utformas utifrån kunskap om människan samt hur livsstilsfaktorer påverkar och påverkas vid oregelbundna arbetstider. 

Exempel på kursinnehåll:

  • Vilka aspekter som är viktiga att ta i beaktande vid framtagande av ett schema utifrån ett vetenskapligt perspektiv - hur fungerar vi människor?
  • Hur kan utformningen av scheman optimeras? 
  • Vilka faktorer är avgörande att beakta i schemaläggningen?
  • Vilka alternativa typer av scheman finns? Finns det något som rekommenderas mer än andra?
  • Hur pass väl en individ klarar av att anpassa sig till arbete på oregelbundna arbetstider?
  • Stress och stresshantering, motivation, sömn och återhämtning, biologiska processer relevanta i ett arbetlivssammanhang samt kosthållning vid oregelbundna arbetstider.

Utbildningen varvar teori om människans fungerande och förutsättningar i förhållande till arbetstider med praktiska moment och exempel.

 

Kursmål

- En ökad kunskapsnivå om vilka faktorer som påverkar människors hälsa och prestation och som därför bör beaktas vid arbetstidsförläggning.

- En ökad kunskapsnivå om vilka faktorer som bidrar till en ökad hälsa och livskvalitet vid arbete på oregelbundna tider.

- En gemensam grund och referensram utifrån vilken medarbetare och ledare kan utgå i gemensamma samtal och diskussioner kopplade till arbetstidsfrågor.

För vem?

Du som arbetar på oregelbundna tider, ansvarig för utformning av schema/turlistor, chefer inom skiftarbetesverksamhet, HR-ansvarig etc.

Kurslängd

Utbildningen genomförs under 1 dag, öppen distans. 

Utbildningen kan även beställas som företagsanpassad; distans, kursträff eller i kombination. Företagsanpassa

Kursmaterial och kursintyg

Inför kursstart får du en inbjudan till kursportalen MTO Academy för att ta del av information. Det är även via MTO Academy du hämtar kursmaterial och ditt kursintyg efter genomförd kurs.

Om MTO Academy

Kursledare

Utbildningen är baserad på mångårig empiri, teori och praktik inom området där kursledarna är erfarna och disputerade forskare inom arbets- och organisationspsykologi. 

Lena Kecklund – Kursansvarig och kursledare

Lena är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet. Hon är en av pionjärerna för MTO-begreppet i Sverige med arbetspsykologi som ett av många expertområden.

Lena Kecklund, VD, Fil. dr. Psykologi och MTO-expert

Lena Kecklund, VD, Fil. dr. Psykologi och MTO-expert

Eva-Lotta Nylén - Kursledare

Eva-Lotta har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter med fokus på beteende- och organisationsaspekter för att främja en styrning och ledning för bättre säkerhet, hälsa och effektivitet. Hon har även en civilekonomexamen.

Eva-Lotta Nylén, Fil. dr. Arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert

Eva-Lotta Nylén, Fil. dr. Arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert

Är ni fler från samma företag?

Om du vet med dig att fler på ditt företag har behov av den här utbildningen kan den även beställas som företagsanpassad. Kontakta oss så kommer vi överens om vilket kursupplägg som passar just ert företag bäst; distans, kursträff eller i kombination. Läs mer och kontakta oss vid intresse.

Företagsanpassad utbildning

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Arbetstider, scheman och livsstil