Vi företagsanpassar och skräddarsyr utbildningar, seminarier och föreläsningar för myndigheter, företag och branschorganisationer.

 

Utifrån vilka förkunskaper ni har, var ni står och vart ni vill nå skapar vi en insats baserat på era önskemål. Syftet med företagsanpassade insatser är att nå mer långsiktiga och bestående resultat och värden. 

Exempel på genomförda företagsanpassade kurser:

  • Säkerhetsledarskap
  • Olycks- och händelseutredning
  • Grundläggande MTO
  • CRM RA gemensam säkerhetsmetod
  • Riskanalysutbildning
  • Användarperspektiv och ergonomi i utvecklingsprojekt - arbetsprocessen, metoder och verktyg
  • Människokunskapsutbildning
  • Attityd och motivation på arbetsplatsen
  • Säkerhetskultur/organisationskultur

Är ni i större behov av en snabbare insats? Vi kommer gärna och håller i en kortare presentation, seminarium, föreläsning eller workshop.

Saknar du någon utbildning i vårt utbud? Har du några funderingar? Behöver du tips och råd eller vill helt enkelt ha en offert? Välkommen att kontakta oss vi sätter oss gärna in i dina utmaningar!

Skräddarsydd

Jag är intresserad av en företagsanpassad kurs


Jag vill veta hur ni kan hjälpa mig att skräddarsy en kurs utifrån mina behov.