CSM SMS - Gemensamma krav på säkerhetsstyrningssystem

Utveckla dina kunskaper om säkerhetsstyrning inom järnväg

För att få tillstånd att bedriva järnvägstrafik behövs ett säkerhetsintyg om du är ett järnvägsföretag och ett säkerhetstillstånd om du är en infrastrukturförvaltare.

Ett säkerhetsstyrningssystem (SMS) är grundläggande för att skapa en säker verksamhet. Detta är en grundläggande del i den europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet – CSM SMS (EU 2018/762).

Vi visar hur du ska arbeta med säkerhetsstyrning och hur du integrerar säkerhetsstyrning i ditt ledningssystem samt säkrar medvetenhet och efterlevnad hos alla medarbetare. Du lär dig även att förstå och implementera de nya kraven i din verksamhet.

Kursinnehåll och upplägg

Den här utbildningen i CSM SMS sker via vår digitala kursportal MTO Academy.

Utbildningens innehåll ger dig kunskaper om:

 • Vad CSM SMS är och på vilket sätt det bidrar till trafiksäkerhetsarbetet och till att utveckla din verksamhet.
 • Vem/vilka som berörs av kraven i CSM SMS.
 • Kunskaper om de olika delarna i SMS-hjulet samt de nya kraven i förordningen.
 • Vad kraven innebär och hur de ska tolkas för din verksamhet.
 • MTO Säkerhets fyrstegsmodell för att göra en självutvärdering av din verksamhet i förhållande till de nya kraven och skapar en säker och effektiv verksamhet.
 • Stöd i hur du utformar eller uppdaterar ditt säkerhetsstyrningssystem så att det uppfyller alla kraven.

De teoretiska bakgrunderna varvar vi med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Genom att deltagarna arbetar tillsammans och delar erfarenheter skapas delaktighet och maximal nytta med utbildningen.

Kursmål

Målet med kursen är att skapa säkrare verksamheter genom att förstå, tillämpa och implementera ett säkerhetsstyrningssystem för att proaktivt bygga in säkerhet i verksamhetens processer och få myndighetsgodkännande.

Utbildningen ger dig även färdigheter i exempelvis:

 • Vad de olika delarna i SMS och de nya kraven innebär för din verksamhet.
 • Att skapa och utveckla ett säkerhetsstyrningssystem som är anpassat efter din verksamhet.
 • Självutvärdering av den egna verksamheten.
 • Skapar helhetssyn i säkerhetsarbetet.
 • Säkrar myndighetsgodkännande.

 

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. I kursavgiften ingår kursmaterial.

För vem?

CSM SMS (EU 2018/762) är en EU-förordning som gäller alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer och är lagkrav för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet.

Kursledare  

Kursledare i kursen är ämnesexperten Lena Kecklund.

image

Lena Kecklund är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher.

Lena är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet.

 

 

 

 

 

Datum

27 januari DISTANS 5900 kr
06 april DISTANS 5900 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

CSM SMS - Gemensamma krav på säkerhetsstyrningssystem

5900 kr ex moms