Behandling av personuppgifter när du söker jobb hos MTO Säkerhet

När du söker jobb hos oss behandlas uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR samt tillhörande nationell lagstiftning.

Nedan kan du läsa om hur vi ser på ansvaret att hantera dina personuppgifter och hur vi gör i praktiken. Det är viktigt att du tar del av och förstår denna information så att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som samlas in i samband med en jobbansökan som t.ex. CV, personligt brev, namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning, personliga egenskaper och familjeförhållanden. Personuppgifter samlas även in vid eventuella intervjuer, och kan också samlas in i samband med referenstagning inför anställning. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest) som ingår i rekryteringsprocessen kan också innehålla personuppgifter.

Vad ska uppgifterna användas till och hur länge sparas uppgifterna?

MTO Säkerhet använder personuppgifterna för att hantera din ansökan.

Ansökningshandlingarna och de personuppgifter som samlats in enligt ovan sparas, med intresseavvägning som rättslig grund, i 2 år från det att rekryteringsprocessen för din senast sökta tjänst avslutats. Därefter raderas uppgifterna.

Om du ger oss samtycke till att dina personuppgifter sparas i vår rekryteringsdatabas för framtida rekryteringsprocesser kommer personuppgifterna att lagras tills dess att du återkallar ditt samtycke (vilket du kan göra när som helst genom att kontakta oss) eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekrytering i upp till 3 år.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna är tillgängliga för rekryterande personer inom MTO Säkerhet. Uppgifterna sparas i MTO Säkerhets rekryteringsdatabas.

Vid eventuell kontakt med externt rekryteringsföretag för genomförande av tester och intervju får även rekryteringsföretaget tillgång till dina personuppgifter.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter MTO Säkerhet har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är förenade med ansökningen från vår rekryteringsdatabas.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt GDPR.

Kontakt

MTO Säkerhet AB, Org nr: 556784-6307, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Telefonnummer 08-53 52 59 50.

För begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering kontakta rekryterande chef för den aktuella tjänsten, eller maila info@mto.se.