Bokningsvillkor MTO Säkerhet AB

Din anmälan är bindande så snart MTO Säkerhet mottagit din anmälan och skickat dig en bokningsbekräftelse. 

Om du får förhinder till din bokade kurs
Vid sjukdom eller förhinder kan du, innan kursen startar, kostnadsfritt överlåta din plats till en kollega. Det kostar heller ingenting att avboka din plats fram till 4 veckor innan bokat kurstillfälle startar.

Vid avbokning 4 - 2 veckor innan kursstart debiteras 50% av avgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor innan kursstart debiteras 100% av avgiften.

Behöver du avboka din kursplats är det viktigt att du omgående meddelar oss, kontakta oss på telefon eller info@mto.se.

Vid företagsanpassade utbildningar inom ramavtal, föreläsningar och seminarier kan särskilda villkor förekomma. Kontakta info@mto.se för information.

Villkor för onlinekurser med löpande kursstart

Du genomför kursen online via vår utbildningstjänst MTO Academy helt i din egen takt under kursperioden. Bokning av dessa kurser är bindande vilket innebär att du inte kan ångra din bokning efter att du mottagit en bokningsbekräftelse.

Ändring av kurslokal

MTO Säkerhet förbehåller sig rätten att ändra kurslokal före kursstart. Information om eventuell lokalbyte skickas ut i god tid inför kursstart.

Vid inställd kurs

Om deltagarantalet är för lågt vid ett kurstillfälle förbehåller vi oss rätten att flytta eller ställa in en aviserad kurs 2 veckor innan kursstart. Om en kurs blir inställd debiteras inte kursdeltagaren. Vi svarar inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kurs och tillämpar i övrigt köplagen.

Betalningsvillkor

Kursavgiften faktureras i förskott 2 veckor innan kursstart. Fakturan skickas till den faktureringsadress du anger i din bokningsanmälan. Betalningsvillkor 30 dagar netto*.
*Vid företagsanpassade utbildningar inom ramavtal kan andra villkor förekomma.

Kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. 

Måltider vid kursdagar

Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften vid fysiska kurser.

Upphovsrätt och äganderätt

Kursmaterial ingår i kursavgiften och all dokumentation är upphovsrättsskyddad vilket innebär att det inte får mångfaldigas eller distribueras vidare utan upphovsrättsägarens särskilda tillåtelse.

Kursmaterial som producerats av MTO Säkerhet ägs av MTO Säkerhet. Materialet får endast användas av beställaren internt såsom minnesanteckningar från utbildningen. Materialet får således inte i sin helhet eller till betydande del nyttjas i annat syfte utan MTO Säkerhets föregående skriftliga medgivande. Vid tveksamheter ska beställaren kontakta MTO Säkerhet för en diskussion. Om materialet, efter MTO Säkerhets skriftliga medgivande, används ska MTO Säkerhet alltid anges som upphovsman till materialet i enlighet med branschpraxis. Detta sker lämpligen genom följande text ”Materialet är framtaget i samarbete med MTO Säkerhet AB”. Kontakta oss gärna om ni har frågor, telefon 08-53 52 59 50 eller via info@mto.se.

Samtycke till integritetspolicyn
I samband med att du anmäler ditt intresse eller bokar utbildning eller seminarium hos ber vi om ditt samtycke att använda dina uppgifter enligt MTO Säkerhets Integritetspolicy.