Bokningsvillkor MTO Säkerhet AB


Din anmälan är bindande så snart MTO Säkerhet mottagit din anmälan och skickat dig en bokningsbekräftelse. 

Om du får förhinder till din bokade kurs (gäller både digitala och fysiska kurser)
Vid förhinder kan du, innan kursen startar, kostnadsfritt överlåta din plats till en kollega. Det kostar heller ingenting att avboka din plats fram till 4 veckor innan bokat kurstillfälle startar. Vid avbokning 4 - 2 veckor före bokat kurstillfälle debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 2 - 0 veckor före bokad kursstart debiteras 100% av avgiften. Vid eventuell inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. Inga direkta eller indirekta kostnader utöver detta ersätts.

Önskar du avboka din kursplats är det viktigt att du omgående meddelar oss. Avbokning sker skriftligt till MTO Säkerhet, info@mto.se.

På grund av Covid-19 ger vi tillsvidare alla som har bokat en kurs möjlighet att vid sjukdom kostnadsfritt flytta sin bokning till ett annat kurstillfälle. Du kan som vanligt avboka din plats kostnadsfritt fram till 4 veckor innan kursstart. Platsen kan också överlåtas till en kollega utan extra kostnad.

Villkor för onlinekurser med löpande kursstart

Du genomför kursen online via vår utbildningstjänst MTO Academy helt i din egen takt under kursperioden. Bokning av dessa kurser är bindande vilket innebär att du inte kan ångra din bokning efter att du mottagit en bokningsbekräftelse.

Om du får förhinder till bokat kostnadsfritt seminarium
Vid förhinder kan du, innan seminariet startar, kostnadsfritt överlåta din plats till en kollega. Det kostar heller ingenting att avboka din plats framtill 24 timmar innan seminariet startar. Vid avbokning mindre än 24 timmar innan seminariet startar har vi rätt att debitera dig 300 kr. Vänligen meddela oss omgående om du får förhinder genom att skicka e-post till oss, info@mto.se.

Ändring av kurslokal
MTO Säkerhet förbehåller sig rätten att ändra kurslokal före kursstart. Information om eventuell lokalbyte skickas ut i god tid inför kursstart. 

Vid inställd kurs
Om deltagarantalet är för litet vid ett kurstillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in en aviserad kurs senast 2 veckor före kursstart. Vi förbehåller vi oss även rätten att ställa in en aviserad kurs om kursledare insjuknar och lämplig ersättare inte kan anskaffas. Inställd kurs debiteras inte kursdeltagaren. Vi svarar inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kurs och tillämpar i övrigt köplagen.

Betalningsvillkor
Kursavgiften faktureras i förskott vid anmälan. Fakturan skickas till den faktureringsadress du anger i din bokningsanmälan. Betalningsvillkor 30 dagar netto. 

Kursintyg
Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden.

Måltider vid kursdagar
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften vid fysiska kurser.

Kursmaterial
Kursmaterialet ingår i kursavgiften och all dokumentation är upphovsrättsskyddad vilket innebär att det inte får mångfaldigas eller distribueras vidare utan upphovsrättsägarens särskilda tillåtelse.


Samtycke till integritetspolicyn
I samband med att du anmäler ditt intresse eller bokar utbildning eller seminarium hos ber vi om ditt samtycke att använda dina uppgifter enligt MTO Säkerhets Integritetspolicy.