Start Tjänster Säkerhetskultur

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur kan beskrivas som de gemensamma attityder, värderingar, föreställningar, kunskaper och beteenden hos individer och grupper i en verksamhet som inriktas på att skapa säkerhet i verksamheten. Ledningens engagemang, kommunikation och förtroende är exempel på viktiga beståndsdelar i en stark säkerhetskultur. Säkerhetsstyrning ingår också i detta område och innebär bl a att skapa strukturer och rutiner för kontroll och säkerhetsledning.


MTO Säkerhet har lång erfarenhet av att utbilda personal och organisationer i säkerhetskultur samt arbeta med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbete av en stark säkerhetskultur.


Vi ger också utbildningar i säkerhetskultur.
Exempel på arbeten kring säkerhetskultur


Utredning av säkerhetskulturen inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet, år 2012

Förstudie inom området ”Motivera ledningen för säkerhetskultur” på uppdrag av Prevent

Utredning av säkerhetskulturen inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet, år 2008

Säkerhetskulturanalys inom SKB
139