Start Tjänster Forskning

Forskning

Vi genomför forskningsprojekt på uppdrag av bland annat Trafikverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Internationellt har vi deltagit i forskningsprojekt inom EU:s 7:e ramprogram

Behaviour Security and Culture (BeSeCu)

BeSeCu är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att skapa bättre rutiner för räddningsarbete genom att bl.a. studera människors beteende, kommunikation och behov av information i nödsituationer. Forskning genomförs i sju europeiska länder med räddningspersonal och personer som har erfarenhet av bostadsbränder och bränder i allmänna byggnader, terroristattacker, översvämningar, samt jordbävningar.Gröna Tåget

Gröna tåget är ett forskningsprojekt som fokuserar på frågor om förarens informations- och arbetsmiljö samt samspelet människa-teknik-organisation (MTO) i nya höghastighetståg. Syftet är att ge ökad kunskap och verktyg för att ge stöd i utformning och utvärdering av förarmiljöer för att skapa en säker och effektiv tågtrafik.

Läs mer om projektet på: www.gronataget.seIterate

Iterate syftar till att utveckla och validera en förenad modell för förarbeteende (UMD) och förarens interaktion med nya interaktiva tekniker i nödsituationer. En modell över förarens beteende i olika nödsituationer tas fram som ska gälla för olika transportslag, såsom vägtrafik, järnväg och sjöfart. Modellen testas sedan för olika scenarion i simulator. MTO Säkerhet bidrar främst med kunskap om tågföraren och påverkande faktorer på dennes körbeteende.
 
141