MTO Säkerhet arbetar med att förebygga risker i samspelet mellan människa, teknik och organisation.