Utredning av säkerhetskulturen inom LFVs flygtrafikledningstjänst

I Sverige har marknaden för flygtrafikledningstjänster sedan ett antal år delvis avreglerats. Det innebär att det finns möjligheter för fler aktörer att vara med och konkurrera om uppdrag och kontrakt.

LFV har ansvar för bland annat den överflygande trafiken men också för flera flygplatser runt om i landet. Sedan 2015 är LFV först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning, en innovation som belönats med många priser och som uppmärksammats stort både nationellt och internationellt.

 

Vårt uppdrag

Flygsäkerhet är ett viktigt basfundament för all verksamhet inom LFV och alltid i fokus. För att fortsatt ligga i framkant och utveckla innovativa lösningar, effektiva arbetssätt och kundfokus beslutade LFV tillsätta ett tvärfunktionellt projekt vars uppdrag var att brett fokusera på flygsäkerhetskultur för att utveckla arbetssätt, processer och rutiner.

Mot bakgrund av detta fick vi 2014 uppdraget att kartlägga och analysera LFVs säkerhetskultur för att därefter tillsammans med ansvariga inom LFV identifiera och kartlägga styrkor och ta fram förslag på utvecklingsområden som en del i det förändringsarbete som LFV drev för att bidra till ökade förutsättningar för att möta kommande förändringar med bibehållen hög säkerhet.

Genomförande och resultat

I nära dialog med LFV identifierades ett antal fokusområden och övergripande frågeställningar som satte inriktningen för utredningen.

Med utgångspunkt i vår beprövade och evidensbaserade metodik för säkerhetskulturkartläggningar genomfördes intervjuer och fokusgrupper med ett stort antal medarbetare på olika nivåer inom LFV samt dotterbolaget NUAC som har det operativa ansvaret för flygtrafiktjänsten i det gemensamma svensk-danska luftrummet. För att ytterligare kunna generalisera resultatet från intervjuerna genomfördes också en enkätstudie riktad till samtliga medarbetare samt en genomgripande granskning av säkerhetsrelaterad dokumentation och styrande dokument.

Utredningens resultat, den samlade analysen och ställda rekommendationer har gett LFV ett underlag för att kunna möta kommande förändringar och långsiktigt och uthålligt förstärka och utveckla säkerhetskulturen och flygsäkerhetsarbetet. 

 

 

Är du i behov av liknande insatser?

Kontakta vår försäljningsansvarig som gärna berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Stefan Mattsson

+46 (0)70 396 77 63

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo