Användarperspektiv och ergonomi 

Arbetsmiljö, system och verktyg påverkar våra arbetssätt och prestationer.

Användarna i fokus

Målet är att system, verktyg och arbetsmiljöer är anpassade till användarnas och verksamhetens behov och förutsättningar, vilket leder till att en säker och effektiv verksamhet kan bedrivas. Vi arbetar med användarperspektivet och ergonomin.

Det ska vara lätt att göra rätt

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och vi utför såväl analyser av att personalen har rätt tekniska, fysiska, kognitiva och organisatoriska förutsättningar som utvärderingar av tekniska system eller verktyg ur ett användarperspektiv. Vi agerar också som MTO-stöd till beställare och leverantörer för att säkerställa att användarperspektiv och ergonomi inkluderas i utvecklingsprojekt oavsett om utgångspunkten är kontrollrum, manöverbryggor, förarhytter, cockpits, byggarbetsplatser, behandlingsrum, instrumentpaneler, gränssnitt på IT-system, informationsskyltar eller liknande.

Vi genomför även forskningsprojekt inom området och erbjuder kurser, seminarier och föreläsningar.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster inom området:

  • Användbarhetsanalyser och utvärderingar av tekniska system och verktyg
  • MTO-stöd till beställare och leverantörer
  • Analyser av att personalen har rätt tekniska, fysiska, kognitiva och organisatoriska förutsättningar
  • Utbildningsinsatser

Exempel på uppdrag

Utvärdering av tågförares informationsmiljö

Teknikutvecklingen går ständigt framåt, vilket påverkar alla verksamheter och företag. Ett exempel på detta är införandet av nya informationssystem i förarhytterna på A-trains snabbtåg som trafikerar sträckan mellan Stockholm C och Arlanda flygplats.

Läs mer read more