TEAMS

Tool for Event Analysis by MTO Safety

Hur TEAMS kan hjälpa dig i ditt utredningsarbete

Med hjälp av TEAMS skapar utredaren en strukturerad händelseanalys genom att rita upp analysens viktiga delar, dvs. händelsekedja, avvikelser, orsaker och barriärer. Resultat kan sedan användas för att på ett enkelt sätt förmedla resultatet av analysen i exempelvis rapporter och presentationer.

Licens och introduktion ingår i utbildning

Vi rekommenderar att användarna har kunskaper inom olycks- och händelseutredningsmetodik för att kunna nyttja programvaran. I vår tre dagars utbildning i händelseutredning ingår licens och introduktion till att arbeta med programmet.

Läs mer om våra utbildningar inom Händelseutredning

Kundutlåtanden

TEAMS is a simple yet intuitive means to effectively road-map an incident investigation. The system can be applied to investigations large or small and supports both a systematic approach to investigations and the process of communicating with decision makers.

Sarah-Jane Bailey, Manager, Marine Investigations Program,
Holland America Group

Vi har hatt en utstrakt bruk av Teams og det fungere godt for oss og vi har hatt stor glede av den kunnskapen vi fikk tilført i fjorårets kurs. Vurderingen er at dette har vært en suksess!

Steinar Skauen, Direktør,
NSB Trafikksikkerhet

 

 

Ladda ner demoversion av TEAMS

Demoversionen har begränsad funktionalitet.

Windows    Mac

Är du intresserad av en fullversion? Kontakta: marcus.lavin@mto.se