Tre frågor till kursledare i CSM RA Jacob Kullgren

2022-11-16

Riskhantering på järnväg

I februari är det dags för nästa kursomgång i CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning. Vi ställde 3 frågor till kursledare Jacob Kullgren om för vem och varför kursen finns. Vi delar även med oss av vad tidigare kursdeltagare sagt om kursen.

Om CSM RA-utbildningen

3 frågor

till kursledare Jacob Kullgren

  1. Varför ska man gå CSM RA?

- För att få en förståelse för det övergripande EU-regelverk som finns på plats och en djupare förståelse för de krav som idag finns på riskhantering inom järnvägsbranschen.

Jacob har mångårig erfarenhet
från järnvägsbranschen och
praktisk tillämpning av CSM RA.

  1. Vem anser du behöver ha den kunskapen som utbildningen tar upp?

- Utbildningen riktar sig till alla som på olika sätt i sitt arbete hanterar förändringar på europeiska järnvägsnätet. Vi har märkt att behovet att få stöttning här finns inom järnväg så därför valde vi att för cirka fem år sedan börja utbilda för att sprida den kunskap vi har på området. Därtill hjälper vi löpande även kunder med granskningsstöd vid nya tillståndsansökningar när det behövs och är dags. 

  1. Vad får en kursdeltagare med sig efter att ha gått kursen?

- Vi går igenom beståndsdelarna i säkerhetsmetoden CSM RA och när och hur den kan tillämpas. Under övningarna av tillämpningen av metoden brukar det bli givande diskussioner mellan kollegor i branschen. Vi inleder även kursen med att ge en övergripande kunskap och förståelse för EU-regelverket när det gäller säkerhetsarbete på järnvägen.

 

Sagt om kursen:

Bra upplägg som tog upp väsentligheterna på ett pedagogiskt sätt

Mycket bra och givande gruppövningar.

Det var bra med bakgrund och sen praktiska övningar, de var mycket bra.

Helt klart en bra genomgång av CSM-RA!

 

Utbildningen är framtagen av våra konsulter och kursledare som har erfarenhet och kompetens inom riskhantering och järnväg. Vår VD Lena Kecklund har under många år arbetat på uppdrag av den Europeiska Järnvägsbyrån (ERA) med att just ta fram regelverk och guider för att arbeta systematiserat med säkerhetsarbete inom järnvägsnätet.