Kursnyheter på Nordic Rail

2019-10-08

Under mässdagarna på Nordic Rail berättar vi hur vi kan hjälpa dig i arbetet att implementera de nya kraven på säkerhetsledningssystem.

Vi visar vår utbildningstjänst MTO Academy för första gången på mässan samt ger dig som besökare möjlighet att besöka vår onlinekurs som lanseras i november. En kurs som syftar till att ge en orientering på de gemensamma säkerhetsmetoderna och nyheterna i EU-förordningen (CSM SMS 2018/762). 
 

Nya kurser om nyheterna i järnvägsförordningarna - anmäl intresse
EU-förordningarna om gemensamma säkerhetsmetoder gäller alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer. Förordningarna är lagkrav för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet. Förutom vår nya onlinekurs utvecklar vi just nu lärarledda kurser inom området gemensamma säkerhetsmetoder.  

Nu undersöker vi intresset för öppna kurser inom:

  • CSM SMS – Säkerhetsstyrningssystem (EU/2018/762)
  • CSM MON - Övervakning (EG/1078/2012)

Fyll i din e-postadress för att få information om kommande kurslanseringar och inbjudan till MTO Academy!

Vi erbjuder sedan en tid tillbaka den lärarledda kursen "CSM RA – gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning", nästa kurstillfälle 7 november. 

 Utbildning CSM RA

Syftet med våra kurser är att öka dina kunskaper om lagkrav och tillämpning av gemensamma säkerhetsmetoder (CSM). Kurserna ger dig även ökad förståelse för hur MTO-perspektivet kan tillämpas i arbetet med gemensamma säkerhetsmetoder. 

Spetskompetens på området

Lena Kecklund, som är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet, har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Lena var, på uppdrag av ERA, även ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen CSM SMS.

Läs gärna mer om våra tjänsteområden och varför vi väljer att fokusera på samspelet Människa, Teknik och Organisation.

Tjänsteområden

Om oss

Hoppas vi ses i monter B03:72 8-10 oktober!

MTO Academy

CSM Orienteringskurs lanseras i november
Några av nyheterna i uppdaterade CSM SMS innefattar krav på kontinuerliga förbättringar av bland annat verksamhetens säkerhetskultur och säkerhetsstyrningssystem. Krav finns även på att säkerhetsstyrningssystemet ska omhänderta MTO-frågor.

Läs mer och registrera dig för att besöka kursen!