Hur kan vi lära oss av händelse- och olycksutredningar?

2019-02-13

Föreläsning vid Håll Nollans seminarium: Hur kan vi lära oss av händelse- och olycksutredningar? 

Vi har återigen haft nöjet att inspirera Håll Nollans medlemmar till att aktivt inkludera MTO-perspektivet i säkerhetsarbetet. Temat för seminariet den 13 februari var "Hur kan vi lära oss av händelse- och olycksutredningar?" där våra MTO-experter Sara Petterson och Marcus Lavin föreläste om hur vi på MTO Säkerhet arbetar med utredningar, varför olyckor uppstår och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats i en utredningsverksamhet.

Sara och Marcus presenterade grunden för styrning, ledning och lärande av utredningsarbetet. De berättade om exempel på olycksutredningar vi genomfört i olika branscher, belyste vikten av att arbeta med MTO-perspektivet, presenterade viktiga faktorer för lärande och vad en olycksutredning ska ge svar på för att ta arbetet vidare på ett effektivt sätt. 

MTO och säkerhetsperspektivet

Sara Petterson berättade bland annat om vilka organisatoriska förutsättningar som behövs i en utredningsverksamhet.

Marcus Lavin påvisar värdet med att utreda och analysera på olika nivåer, från riskobservationer till dödsolyckor.

Andra talare under eftermiddagen var medlemsföretagen NCC och Veidekke som delade med sig av sina utmaningar, erfarenheter och arbete med ökat engagemang och kommunikation inom arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom sina egna projekt. Eftermiddagen avslutades med workshop, intressanta diskussioner och inspirerande engagemang bland deltagarna. 

Håll Nollan är ett föredömligt branschinitiativ som visar på vikten av samverkan kring arbetsmiljö, säkerhet och betydelsen av att dela med sig av kunskap och erfarenheter – något som vi på MTO Säkerhet gärna är med och stödjer. Förutom att MTO Säkerhet projektleder inom Håll Nollans uppdrag deltar vi regelbundet i de inspirationsseminarium och workshops som Håll Nollan bjuder in sina medlemmar till. 

MTO Säkerhet projektleder i Håll Nollan