MTO Säkerhets program i Almedalen 2018

2018-06-18
MTO-Sakerhet-i-Almedalen

VÄLKOMMEN TILL VÅRT SEMINARIUM I ALMEDALEN

Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk? 

Avregleringar, teknikutveckling, nya affärsmodeller och global konkurrens skapar idag ett ökat fokus på effektiviseringar och besparingar i alla delar av samhället. Det här gäller även inom säkerhetskritiska organisationer där fel och olyckor kan få stora konsekvenser. 

 • Innebär effektiviseringar en ökad risk för samhället och för oss som individer?
 • Vad kan vi göra för att hantera sådana risker och skapa hållbara samhällen och företag?

Måndag 2 juli kl 15:00-19:00

Kilgränd 1, övre

Begränsat antal platser så kom i tid. 

LÄS PRESSMEDDELANDET HÄR

15.00 Seminariet startar

 • MTO Säkerhets VD Lena Kecklund, fil dr och MTO-expert, hälsar välkommen. Moderator professor Petra Lindfors, fil dr psykologi, presenterar seminariets talare.

  Lena-Kecklund-VD-MTO-Säkerhet  Petra-Lindfors-professor-moderator  

  Seminariet ämnen och talare:

 • Hur påverkas säkerheten vid ekonomiskt press? (kärnkraftsindustrin)

  Karin Lindström, utredare MTO, Strålsäkerhetsmyndigheten
  Malin Mattson Molnar, fil dr och MTO-expert, MTO Säkerhet
  Strålsäkerhetsmyndigheten
  Karin-Lindstrom-SSM-Almedalen2018Malin-Mattson-Molnar-MTO-Säkerhet 
 • Hur säkra är nya affärsmodeller? (flygsektorn)
  Transportstyrelsen: 
  Staffan Söderberg, chef för sektionen för flygbolag 
  Ulrika Svensson, Flyginspektör

  Transportstyrelsen
  Staffan-Söderberg-TransportstyrelsenUlrika-Svensson-Transportstyrelsen
 • Att undvika risker genom branschsamverkan (bygg- & anläggning)
  Håll Nollan – Samverkan för noll olyckor i byggbranschen: 
  Ulrika Dolietis, VD
  Håll-Nollan
  Ulrika-Dolietis-Håll-Nollan

ca 16.15 Paneldiskussion 

Moderator professor Petra Lindfors leder diskussion kring seminarietemat. Samtliga talare medverkar och från MTO Säkerhet deltar Lena Kecklund och Malin Mattson Molnar..

17.00 Summering av seminariet

Vi bjuder in till fortsatt mingel med tilltugg.

19.00 Minglet avslutas 

Varmt välkomna 

hälsar MTO Säkerhet tillsammans med moderator och medverkande talare

Så här hittar du till vårt seminarium i Almedalen!
Kilgränd 1 övre, Visby.