Hur skapar vi säkrare byggen med bättre upphandlingar?

2018-11-28

Håll Nollan är ett föredömligt branschinitiativ som visar på vikten av samverkan kring arbetsmiljö, säkerhet och betydelsen av att dela med sig av kunskap och erfarenheter – något som vi på MTO Säkerhet gärna är med och stödjer. Förutom att MTO Säkerhet projektleder inom Håll Nollans uppdrag deltar vi regelbundet i de inspirationsseminarium som Håll Nollan bjuder in sina medlemmar till. Vid senaste tillfället var temat ”Säkrare byggen med bättre upphandlingar”.  

MTO och säkerhetsperspektivet

Föreläsning vid Håll Nollans senaste seminarium

Den 21 november höll Lena Kecklund en föreläsning kring MTO Säkerhets erfarenheter av hur upphandling kan påverka arbetsmiljö och säkerhet. Seminarietillfället innehöll många konkreta råd och öppnade även upp för diskussion kring vad byggbranschen kan behöva utveckla.

En del i Lenas presentation redogjorde gemensamma problem som återkommer i olika branscher, hur olika faktorer påverkar och vad som bör beaktas inför en upphandling.

 • Ledningens engagemang för säkerhet och arbetsmiljö
 • Säkerhet som en del i affärsmodellen
 • Kompetens inom säkerhet, MTO och arbetsmiljö hos de som upphandlar
  – Systemperspektiv
  – Effekter av krav på beteende
  – Certifierat SAM-arbete
 • Kravställing inom arbetsmiljö och säkerhet
 • Krav på ledning, ansvaroch styrning, t ex anställningsformer och utkontraktering
 • Struktur, kontinuitet och engagemang i uppföljning

Föreläsningsdagen 21 november 2018 - Ulrika Dolietis Håll Nollan och Lena Kecklund MTO Säkerhet.