Nytt forskningsuppdrag för SSM

2017-09-19

Vi har återigen fått förtroende från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att utföra forskning.

Den här gången gäller det organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen.

Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressad situation och ett av projektets syfte är därför att kartlägga vilka eventuella konsekvenser den nya ekonomiska situationen kan medföra för strålsäkerheten. Ett annat syfte är att föreslå åtgärder som kan bidra till att säkerställa att strålsäkerheten inte äventyras under sådana omständigheter.

MTO Säkerhet vann i konkurrens med 6 andra sökande på att vi bäst svarade mot SSM:s förväntningar på forskningsuppdraget tillsammans med en gedigen kompetens inom området.