Olycks- och händelseutredning med MTO-perspektiv

Ett viktigt sätt att förbättra säkerheten är att organisationer och företag lär av olyckor och andra händelser som sker.

Det är därför viktigt att utreda och analysera olyckor och händelser. På så sätt kan säkerhetshöjande åtgärder genomföras och liknande händelser kan undvikas i framtiden. Olycks- och händelseutredning med MTO-perspektiv är en strukturerad metod för att ta reda på varför en olycka eller en händelse har skett. Genom att använda metoden kan utredningar med hög kvalitet genomföras.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till metodiken för olycks- och händelseutredningar med MTO-perspektiv. Du får kunskaper om lärande i organisationer och grunderna i metoden för olycks- och händelseutredning. Du får även lära dig hur MTO-perspektivet används i olycks- och händelseutredningar för att hitta bakomliggande orsaker, vilket är en förutsättning för att ta fram effektiva åtgärder. Utbildningen innefattar både teori och praktiska övningar. 

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande förståelse för det övergripande flödet i olycks- och händelseutredningar och vilka delar som ingår. Syftet är också att ge förståelse för de olika begrepp som används och hur MTO-perspektivet appliceras i utredningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till beställare av utredningar, chefer och andra personer som har ansvar för att utredningar utförs och tar emot resultatet från utredningar men också till utredare som utför olycks- och händelseutredningar med MTO-perspektivet för att ge en grund att bygga vidare på.

 

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att gå kursen, skicka gärna en intresseanmälan så hör vi av oss när vi bestämt datum.

Kurs

Utbildning i olycks- och händelseutredning

Anmäl intresse

eller meddela mig nästa gång den går

Kurstillfälle
Personuppgifter
Fakturauppgifter
BLI MEDDELAD OM KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan

Utbildning i olycks- och händelseutredning