Grundutbildning MTO för medlemmar i SÄKU 2 - 3 februari

Om kursen

Vi på MTO Säkerhet är medlemmar i Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) och erbjuder nu alla medlemmar att gå vår grundutbildning i MTO. Utbildningen syftar till att öka förståelse och kunskap om samspelet mellan Människor, Teknik och Organisation med fokus på säkerhet och effektiv utveckling. Kursen är digital och hålls under två angränsande dagar.

Utveckla säkerhetsarbetet genom ökad kunskap om samspelet M-T-O

En förutsättning för att kunna skapa en säker och effektiv verksamhet är kunskap och förståelse inom området MTO och systemperspektivet på hur människor, teknik och organisation samverkar. Vad är det som påverkar människors prestation och säkerhetsbeteende? Deltagarna får en introduktion i säkerhetskultur och en inblick i olyckors uppkomst.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen hålls av MTO Säkerhets ämnesexperter inom området MTO och human factors som även har mångårig erfarenhet av arbete med MTO-frågor inom säkerhetskritiska branscher. 

Teori varvas med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Genom att deltagarna arbetar tillsammans och delar erfarenheter skapas delaktighet och maximal nytta av kursen.

Kurslängd: 2 dagar
Distansutbildning via MTO Academy & Microsoft Teams

MTO Academy

Exempel på kursinnehåll:

 • Samspelet MTO, vad begreppet innebär, hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra
 • Hur MTO-perspektivet bidrar i säkerhetsarbetet
 • Varför olyckor inträffar
 • Vad säkerhetskultur är och hur det påverkar verksamheten
 • Vikten av en lärande organisation
 • Ledarens roll, ansvar och betydelse för säkerheten 
 • Metoder och verktyg

Kursmål

 • Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om hur MTO påverkar säkerhetsarbete och vikten av ta hänsyn till samspelet mellan Människa-Teknik-Organisation. 
 • Du som deltagare får mer förståelse för vad det kan innebära för din verksamhet att utgå ifrån ett MTO-perspektiv i arbetet och vilka gynnsamma effekter som kan uppnås. 
 • Utifrån en ökad kunskap och förståelse om MTO ska chefer, ledare och medarbetare kunna inspirera och motivera andra att arbeta enligt ett MTO-baserat arbetssätt.
 • Utbildningen ger stöd i att kunna beskriva syfte och verksamhetsnytta med MTO-arbete ur ett säkerhetsperspektiv.  

För vem?

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare och medarbetare som på ett eller annat sätt ansvarar för utvecklingen av säkerhet, kvalitet och effektivitet i en organisation.

Kursmaterial och kursintyg

I kursavgiften ingår kursmaterial som du får tillgång till via MTO Academy. Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. 

Kursledare 

Lena Kecklund  – Kursansvarig och kursledare

Lena Kecklund är VD för MTO Säkerhet och seniorkonsult inom MTO/HTO, human factors och säkerhetskultur. Hon har en doktorsexamen i psykologi och kommer att leda kursen tillsammans med Oscar Arman.

Lena har gedigen erfarenhet av att utbilda och ge råd till chefer och ledare inom flyg-, järnvägs- och kärnkraftsdomänen. Hon har även deltagit i flera utredningar av större olyckor. Lena har publicerat flera artiklar inom human factors och säkerhet i publikationer och är även författare till boken ”Den (o)mänskliga faktorn”.

MTO-Sakerhet-Lena-Kecklund-kursansvarig

Lena Kecklund, VD och Fil. dr. Psykologi

Oscar Arman – Kursledare

Oscar är specialist inom MTO och har både praktisk och teoretisk erfarenhet från säkerhetskritiska branscher bland annat som pilot i europeisk luftfart. Han har även varit medförfattare i en vetenskaplig publikation rörande MTO och säkerhetsarbete.

Oscar Arman har en MSc i MTO och Human Factors och är medinstruktör tillsammans med Lena inom tillämpningen av HTO-ramverket. Han har lett kursen flera gånger sedan 2019. Oscar leder även kurser i olycksutredning.

Oscar har som MTO-konsult erfarenhet från flera högriskbranscher såsom flyg, kärnkraft, processindustri och bygg samt lett och deltagit i projekt inom hälsa och säkerhet, säkerhetsledning och olycksutredning. Oscar har operativ erfarenhet som kommersiell flygpilot vilket möjliggör förståelse för både strategiska och operativa risker relaterade till HTO-ramverket.

MTO-Sakerhet-Oscar-Arman-kursledare

Oscar Arman, Fil. mag. MTO/Human Factors

Anpassning av kurser med hänsyn till Covid-19

Med tanke på rådande pandemi vill vi informera om att vi håller oss uppdaterade på läget och följer såklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att genomföra kursen på ett säkert sätt hålls den tillsvidare på distans

 • Kursen hålls lärarledd digitalt
 • Kursen administreras via vår användarvänliga utbildningsplattform MTO Academy
 • Föreläsningar sker via Microsoft Teams och du ansluter via MTO Academy på kursdagen

Datum

02 februari Pris exklusive moms 8400 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

Grundutbildning MTO för medlemmar i SÄKU 2 - 3 februari

8400 kr ex moms