Olycks- och händelseutredning med MTO-perspektiv - 1 & 2

MTOSäkerhet-Olycks-och-händelseutredning

Utveckla dina MTO-kunskaper och lär dig genomföra utredningar med hög kvalitet.

Det är genom att utreda och analysera olyckor och händelser som säkerhetshöjande åtgärder kan genomföras och liknande händelser kan undvikas i framtiden. Olycks- och händelseutredning med MTO-perspektiv är en strukturerad metod för att ta reda på varför en olycka eller en händelse har skett. Genom att använda metoden kan utredningar med hög kvalitet genomföras.

Kursinnehåll och upplägg – steg 1 och steg 2

Utbildningen är uppdelad i två steg fördelat på nedanstående fyra dagar. 

STEG 1: 20-21 mars 2018 - grundutbildning 2 dagar 

STEG 2: 10-11 april 2018 - fördjupning 2 dagar

Vid bokning gäller samtliga fyra kursdatum som du ser ovan. Första kursdagen är 20 mars.

Utbildningen ger de teoretiska ramar och praktiska färdigheterna som krävs för att självständigt kunna genomföra olycks- och händelseutredningar. Utbildningen innefattar även vår Grundutbildning MTO - anpassad till just olycks- och händelseutredning.

Kursmål

Du lär dig att genomföra utredningar med metoden för olycks- och händelseutredningar med MTO-perspektiv. Detta innefattar hur du ska gå tillväga vid datainsamling, analys och framtagande av åtgärder. Du får lära dig att använda ett systemsäkerhetsperspektiv och analysera samspelet mellan människor, teknik och organisation (MTO). Utbildningens steg ger dig både grundläggande kunskaper samt färdigheter inom metodiken så att du ska kunna utföra utredningar med hög kvalitet.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som genomför olycks- och händelseutredningar. 

Är du beställare av utredningar, chef eller har ansvar för att utredningar utförs eller tar emot resultatet från utredningar och känner att det räcker med en grundutbildning? Läs mer och boka Olycks- och händelseutredning steg 1.

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial samt lunch, för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Sara Petterson är MTO-expert och kursansvarig kursledare för den här kursen. MTO Grundutbildning som hålls under första kursdagen leds av Marcus Lavin, fil dr i psykologi och MTO-expert.

 

Datum

20 mars Stockholm. 20-21 mars (steg 1) 10-11 april (steg 2) 18000 kr