Olycks- och händelseutredning med MTO-perspektiv

Utveckla dina kunskaper om hur MTO-perspektivet används för att utreda händelser och lär dig genomföra utredningar med hög kvalitet.


Kursen ges i två steg. Steg 1 riktar sig till dig som utför utredningar men också till dig som kommer i kontakt med utredningar på andra sätt t.ex. som beställare eller mottagare av utredningar. Utför du utredningar bör du också gå steg 2, som är en fortsättning på steg 1.

Olycks- och händelseutredning - Steg 1

Du får en introduktion till olycks- och händelseutredningar med MTO-perspektiv och lärande i organisationer. I kursen får du kunskap om hur MTO-perspektivet används i olycks- och händelseutredningar för att hitta bakomliggande orsaker. Kursen varvar teori med praktiska övningar.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för det övergripande flödet i olycks- och händelseutredningar och vilka delar som ingår. Vidare ger det dig förståelse för vilka olika begrepp som används och hur MTO-perspektivet appliceras i utredningar.

Kurs

Olycks- och händelse- utredning med MTO-perspektiv - Steg 1

Anmäl intresse

eller meddela mig nästa gång den går

Kurstillfälle
Personuppgifter
Fakturauppgifter
BLI MEDDELAD OM KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan

Olycks- och händelse- utredning med MTO-perspektiv - Steg 1

Olycks- och händelseutredning - Steg 2

Här fördjupar vi kunskapen i hur man genomför olycks- och händelseutredningar med MTO-perspektiv. Det innefattar hur du ska gå tillväga vid datainsamling, analys och framtagning av åtgärder. Du får också lära dig hur du analyserar samspelet mellan människor, teknik och organisation. Kursen ger teoretiska ramar och de praktiska färdigheter som krävs för att självständigt kunna genomföra utredningar av olyckor och händelser.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter inom metoden för olycks- och händelseutredning med MTO-perspektiv. Kursen är en fortsättningsutbildning och det krävs att du redan har gått steg 1.

Kurs

Olycks- och händelse- utredning med MTO-perspektiv - Steg 2

15500 kr ex moms

Anmäl intresse

eller meddela mig nästa gång den går

Kurstillfälle
Personuppgifter
Fakturauppgifter
BLI MEDDELAD OM KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan

Olycks- och händelse- utredning med MTO-perspektiv - Steg 2

15500 kr ex moms