MTO-utbildning - säkerhet och effektiv utveckling genom samverkan M-T-O

MTO-utbildning - säkerhet och effektiv utveckling genom samverkan M-T-O

Utveckla dina kunskaper om samspelet Människa Teknik Organisation och hur det kan användas för att utveckla säkerhetsarbetet

Kunskap och förståelse för hur människor, teknik och organisation samverkar är en viktig förutsättning för att kunna skapa en säker och effektiv verksamhet.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen ger kunskaper inom området MTO med fokus på förbättrad systemsäkerhet och varför det är viktigt att ta hänsyn till samverkan i den egna verksamheten. Deltagarna får en introduktion i säkerhetskultur men också en inblick i olyckors uppkomst och vad som påverkar människors prestation och säkerhetsbeteende. 

Teori varvas med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Genom att deltagarna arbetar tillsammans och delar erfarenheter skapas delaktighet och maximal nytta av kursen.

Kurslängd: 1 dag

Exempel på kursinnehåll:

  • Samspelet MTO, vad begreppet innebär, hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra
  • Hur MTO-perspektivet bidrar i säkerhetsarbetet
  • Varför olyckor inträffar
  • Vad säkerhetskultur är och hur det påverkar verksamheten
  • Vikten av en lärande organisation
  • Ledarens roll, ansvar och betydelse för säkerheten

Kursmål

  • Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om hur MTO påverkar säkerhetsarbete och vikten av ta hänsyn till samspelet mellan Människa-Teknik-Organisation. 
  • Du som deltagare får mer förståelse för vad det kan innebära för din verksamhet att utgå ifrån ett MTO-perspektiv i arbetet och vilka gynnsamma effekter som kan uppnås. 
  • Utifrån en ökad kunskap och förståelse om MTO ska chefer, ledare och medarbetare kunna inspirera och motivera andra att arbeta enligt ett MTO-baserat arbetssätt.
  • Utbildningen ger stöd i att kunna beskriva syfte och verksamhetsnytta med MTO-arbete ur ett säkerhetsperspektiv. 

 

För vem?

Utbildningen riktar sig både till dig som är medarbetare, chef och arbetsledare eller på annat sätt ansvarar för utvecklingen av säkerhet, kvalitet och effektivitet i en organisation. 

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. I kursavgiften ingår kursmaterial samt lunch, för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

image

 

Marcus Lavin är fil dr i psykologi och MTO-expert och kursledare i den här kursen.

image

 

Malin Mattson Molnar är fil dr i psykologi och MTO-expert kursledare för den här kursen.

Jag är intresserad

Intresseanmälan

MTO-utbildning - säkerhet och effektiv utveckling genom samverkan M-T-O