Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - för gruvindustrin

MTO Säkerhet utbildar gruvindustrin

Utveckla dina MTO-kunskaper för att genomföra utredningar med hög kvalitet inom gruvindustrin

Genom att utreda och analysera olyckor och händelser inom gruvidustrin kan säkerhetshöjande åtgärder genomföras och liknande händelser undvikas i framtiden. Med vår strukturerade metod Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv utför eller leder du utredningar med hög kvalitet och skapar lärande i din organisation.

Kursinnehåll och upplägg

Under vår tredagarsutbildning i metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv får du en genomgång av utredningens steg från start till slut. Utbildningen ger ett utförligt ramverk för processen för lärande från händelser.

Du får se hur MTO- och systemsäkerhetsperspektiv tillämpas i händelseutredningar samt hur det kan bidra i säkerhetsarbetet. Vi presenterar praktiska exempel på hur MTO-perspektiv och -metodik tillämpats på inträffade olyckor, bland annat från utredningar där MTO Säkerhet medverkat.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt utvecklande gruppdiskussioner. Deltagarna får öva på att leda intervjuer och även en fallstudie där deltagarna i grupp genomför en utredning av en händelse. 

För vem?

Utbildningen är särskild anpassad till aktörer inom gruvindustrin och riktar sig till dig som ska utföra eller leda händelseutredningar.

Under utbildningsdagarna ges stora möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte inom branschen.

Kurslängd

Utbildningen genomförs under 3 dagar. 

Kurstider

 Dag 1: 9.00-15.00

 Dag 2: 8.30-16.30

 Dag 3: 8.30-15.00

Vi kommer att ha gott om pauser och ca en timmes lunchrast. Tiderna för kursdagarna kan komma att justeras. 

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra högkvalitativa händelseutredningar med utgångspunkt i ett MTO-perspektiv och genom detta bidra till lärande och förbättringar. 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse inom kunskapsområdet MTO – samspelet Människa-Teknik-Organisation.
  • Förståelse för hur analys av samspelet MTO används för att identifiera bakomliggande faktorer och förhållanden som kan ge upphov till en händelse.
  • Förståelse för hur ett systemsäkerhetsperspektiv appliceras.
  • Kunskap inom metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - från förberedelse och datainsamling till att presentera resultat (Fallstudie, grupparbete)
  • Färdigheter för att självständigt kunna genomföra högkvalitativa händelseutredningar med särskilt fokus på lärande och förbättringar.
  • Tillgång till vårt händelseutredningsverktyg TEAMS - Tool for Event Analysis by MTO Safety.
  • Möjlighet att dela erfarenheter mellan olika roller och verksamheter inom samma bransch för att skapa ytterligare ökad kunskap och förståelse för gemensamma och enskilda utmaningar, möjligheter och mål

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy samt tillgång till vårt händelseutredningsverktyg TEAMS.

Kursledare

Sara Petterson – kursansvarig kursledare
Fil. mag. MTO & Ergonomi

Sara är MTO-expert och har många års erfarenhet av praktiskt arbete med händelseutredningar ur ett MTO-perspektiv. Hon är en mycket uppskattad kursledare och har utbildat över 300 utredare genom åren däribland Arbetsmiljöverkets inspektörer.

 

 

 

 

 

 

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - för gruvindustrin

16500 kr ex moms