Grundläggande MTO

Utveckla dina kunskaper om samspelet Människa-Teknik-Organisation och hur det kan användas för att utveckla säkerhetsarbetet

Kunskap och förståelse för hur människor, teknik och organisation samverkar är en viktig förutsättning för att kunna skapa en säker och effektiv verksamhet.

Syfte

Syftet med vår grundläggande MTO-kurs är att öka medvetenhet och motivation för MTO-arbete samt att beskriva syfte och verksamhetsnytta med MTO-arbete ur ett säkerhetsperspektiv.

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till kunskapsområdet MTO med fokus på förbättrad systemsäkerhet och varför det är viktigt att ta hänsyn till detta i den egna verksamheten. Deltagarna ska efter kursen ha kunskaper om hur MTO påverkar säkerhet och förstå vikten av samspelet mellan Människa-Teknik-Organisation. Deltagarna får en introduktion i säkerhetskultur men också en inblick i olyckors uppkomst, vad som påverkar människors prestation och säkerhetsbeteende.

Teori varvas med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Genom att deltagarna arbetar tillsammans och delar erfarenheter skapas delaktighet och maximal nytta av kursen.

Några av de områden som behandlas under kursen är:
  • Samspelet MTO, vad begreppet innebär, hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra
  • Hur MTO bidrar i säkerhetsarbetet
  • Vilka förutsättningar och begränsningar människan har som påverkar prestationen, säkerhet, riskbeteende och felhandlande
  • Varför olyckor inträffar
  • Vad systemsäkerhetsperspektivet innebär
  • Vad säkerhetskultur är och hur det påverkar verksamheten
  • Vilken betydelse ledarskapet har i säkerhetskulturarbetet och hur man upprätthåller och skapar en god säkerhetskultur
  • Vikten av en lärande organisation

Anmäl dig till kursen

Kurs

Grundläggande MTO - förstå effekter av samverkan mellan människa, teknik och organisation

Anmäl intresse

eller meddela mig nästa gång den går

Kurstillfälle
Personuppgifter
Fakturauppgifter
BLI MEDDELAD OM KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan

Grundläggande MTO - förstå effekter av samverkan mellan människa, teknik och organisation