CSM Orienteringskurs

Onlinekurs för orientering i gemensamma säkerhetsmetoder och MTO-nyheter

CSM SMS (EU 2018/762) introducerade i juni 2019 nya krav som ersätter den tidigare CSM CA angående säkerhetstillstånd och säkerhetscertifiering (EU 1169/2010 & 1158/2010). I denna onlinekurs presenterar vi de nya kraven och vill ge dig stöd och rekommendationer på hur du kan förbättra din verksamhet genom att tillämpa de gemensamma säkerhetsmetoderna.

Kursinnehåll och upplägg 

Kursen ger en orientering om CSM-förordningarna med fokus på de nya kraven i CSM SMS och särskilt nyheterna inom MTO och säkerhetskultur.

Du genomför kursen online helt i din egen takt. Beräknad kurstid är omkring 2 timmar och du väljer själv när och hur! Du kan gå kursen på både dator, surfplatta och mobil. När du bokar kursen får du ett inlogg för att genomföra kursen via vår nya utbildningstjänst MTO Academy. 
    

Kursinnehåll

Kursinnehållet ger dig kunskap om:

 • Syftet med den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen
 • Strukturen för CSM-förordningarna
 • ERAs syfte och roll
 • Lagkraven för hantering av järnvägssäkerhet
 • Roller och ansvar
 • Direktiv och förordningars förhållande till den nationella lagstiftningen
 • Orientering om de gemensamma säkerhetsmetoderna för järnväg CSM SMS, RA och MON
 • Orientering om de nya kraven i CSM SMS
 • Orientering om hur man tillämpar kraven på systematiskt säkerhetsarbete, mänskliga och organisatoriska faktorer och säkerhetskultur i den nya förordningen (CSM SMS)

För vem?

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med säkerhet på det europeiska järnvägsnätet och som har behov av en översikt över de gemensamma säkerhetsmetoderna (CSM) och nyheterna i CSM SMS (EU 2018/762). Efter denna orienteringskurs kan du fördjupa dig inom varje CSM genom kurser om:

 • CSM RA – Riskvärdering och riskbedömning (EU/402/2013, EU/2015/1136)
 • CSM SMS – Säkerhetsstyrningssystem (EU/2018/762)
 • CSM MON - Övervakning (EG/1078/2012)

Språk

Kursen lanseras på engelska och översättning till svenska blir aktuellt om intresset visar sig vara stort för denna typ av utbildning i de gemensamma säkerhetsmetoderna.

Ämnesexpert

image

Lena Kecklund är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Hon är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska järnvägs-säkerhetslagstiftningen.

MTO Academy

Du genomför CSM Orientation Course via MTO Academy som är vår nya utbildningstjänst, officiell lansering Q1 2020. Redan under Nordic Rail i oktober 2019 visade vi demo av denna onlinekurs. Anmäl ditt intresse här på sidan för att få kurserbjudande.

Jag är intresserad

Intresseanmälan

CSM Orienteringskurs