Start Tjänster Utbildning

Utbildning

Vi genomför utbildningar och föreläsningar på uppdrag av både myndigheter och företag. Vi har skräddarsydda utbildningar om bland annat MTO-kunskap, MTO-metodik, säkerhetskultur och olycksutredningar.

Vill ni öka säkerhetsmedvetandet i er organisation, eller önskar ni sprida kunskapen om MTO till era anställda? Eftersöker ni utbildningar som ger mervärde i er verksamhet? Vi kan specialutforma utbildningar som tillser behoven hos just er organisation.Exempel på utbildningsuppdrag

Center for Simulator Maritime Training, Nederländerna – Utbildning för olycks- och incidentutredare inom sjöfart

Forsmarks Kraftgrupp – MTO, MMI (Människa-maskin interaktion) och grundorsaksanalyser

Svensk Flygpsykologisk Förening – Säkerhetskultur

SJ AB – MTO, människokunskap och faktainsamling vid inträffade olyckor & händelser

Militärhögskolan Karlberg – MTO-utbildning

OKG AB – Utveckling av introduktionsutbildning i säkerhetskultur & MTO

Arbetsmiljöverket – MTO-utredningsmetodik och säkerhetskultur

KSU (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning) - MTO för kärnkraftindustrin
Utbildning