Start Tjänster Riskanalys

Riskanalys

Riskanalyser och riskbedömningar är viktiga verktyg inom många verksamheter. Med hjälp av riskanalysen identifieras och värderas arbetsmoment och/eller delar av en verksamhet eller ett system som kan leda till olyckor, skador och negativa konsekvenser. Målet med analysen är att vidta säkerhetshöjande åtgärder för att skapa en säker och effektiv verksamhet. Värdering av sannolikhet, konsekvenser samt värde och nytta är grunden för riskanalysen.

MTO Säkerhet har lång erfarenhet av att genomföra riskanalyser med ett systemperspektiv (MTO) med olika inriktning och omfattning, t ex vid organisatoriska förändringar, i gränssnitt mellan olika företag, i samband med förändrade arbetssätt, och vid införande av nya eller förändrade tekniska system och gränssnitt.

 Exempel på arbeten kring riskanalys

Riskanalyser inom extern strålbehandling (pdf)

Riskanalys av fjärrdrift av ban- och eldriftledning

Riskanalys av nytt signalsystem för järnväg (ERTMS)

Organisationsförändring inom Trafikverket

MTO–analys av risker i samband med dörrstängning i tunneltåg

Riskanalys av införande av nytt processdatorsystem inom kärnbränslehantering
45