Start Kunder Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Det finns idag ett stort behov av att stärka patientsäkerheten inom vården. Ett ökat fokus bör ges åt systemtänkande där hela MTO-perspektivet beaktas för att förbättra rutiner och strukturer för ledning, styrning, rapportering av avvikelser samt organisation och säkerhetskultur.

MTO Säkerhet har stor erfarenhet av att utföra såväl utbildningsinsatser som MTO- och riskanalyser inom sjukvården.

Exempel på genomförda uppdrag:


Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (Statens haverikommission, 2013)

MTO Säkerhet har på uppdrag av Statens haverikommission deltagit i utredningen som experter för området beteendevetenskap. Undersökningen avser ett dödsfall som inträffade den 17 oktober 2010 på hjärtintensivavdelningen N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset. Utgångspunkt för utredningen var förhållanden och omständigheter som gällde vid tiden för händelsen och vilka ur säkerhetssynpunkt hade betydelse för det som inträffade. I utredningen har olika metoder använts, t.ex. MTO-metodik för att analysera händelseförlopp och metodik för att analysera organisatoriska förhållanden inom vårdgivarens organisation samt i förhållande till beställare och tillsynsmyndigheter.

Riskanalyser inom extern strålbehandling (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011)

MTO Säkerhet har på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört en riskanalys av patientsäkerhet vid medicinsk strålbehandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I analysen tillämpade vi en riskanalysmetod som baseras på en detaljerad genomgång av arbetsuppgifter och samverkan mellan olika personalgrupper. Arbetet genomfördes i en arbetsgrupp tillsammans med sjuksköterskor, läkare och sjukhusfysiker.

Utbildning i MTO och MTO utredningsmetodik

MTO Säkerhet har genomfört utbildning för bl.a. Varbergs sjukhus samt medverkat vid flera konferenser och seminarier.
Manual för MTO-analys
MTO Säkerhet har utvecklat en manual för att genomföra MTO-analyser inom hälso- och sjukvården.

Riskanalys med MTO-perspektiv av hemsjukvård

MTO Säkerhet har medverkat i en riskanalys som genomförts med personal vid Sveriges Kommuner och Landsting.
Analys av inträffade händelser

MTO Säkerhet har genomfört analyser av inträffade händelser inom sjukvården.

Lena Kecklund vid MTO Säkerhet deltar regelbundet som föreläsare i en utbildning i patientsäkerhet som anordnas av KTH, Stockholm.


 

Kund