Start Om oss

Om oss

MTO Säkerhet AB är Sveriges ledande konsulter inom området människa-teknik-organisation (MTO). Vårt mål är att tillföra ett mervärde till verksamheter genom att hantera risker och skador samt förebygga produktionsstörningar i samspelet mellan människa teknik och organisation och därigenom undvika de kostnader som dessa medför.

MTO Säkerhet (tidigare MTO Psykologi) startades av Lena Kecklund år 2000 och verksamheten har sedan dess vuxit. Utgångspunkten för vårt arbete är att tillämpa beteendevetenskaplig kunskap och metodik för att skapa säkerhet i olika verksamheter och miljöer.

Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster inom MTO med ett team av konsulter som har stor erfarenhet och spetskompetens inom områden som beteendevetenskap, kognitionsvetenskap, arbets- och organisationspsykologi, informationsteknologi och systemteknik.

Vi på MTO Säkerhet hjälper våra kunder att utveckla och tillämpa tekniska och organisatoriska lösningar för att skapa miljöer som är anpassade till människor. Detta kan bl a innebära att utveckla styrande dokumentation kring processer och strategier för att integrera MTO i tekniska konstruktionsprojekt och utföra verifieringar och valideringar på både övergripande verksamhetsnivå och detaljerad systemnivå. Det kan också innebära att utveckla, strukturera och organisera säkerhetsarbetet genom att förändra attityder och styrande dokument och öka kunskaper inom företag och organisationer.

2