Start Tjänster Olycks- och incidentutredning

Olycks- och incidentutredning

Att lära av olyckor och tillbud som inträffar är en viktig beståndsdel i säkerhetsarbete. Genom att analysera inträffade olyckor och händelser kan viktiga säkerhetshöjande åtgärder identifieras.


Samspelet mellan människa, teknik och organisation analyseras med hjälp av beteendevetenskaplig expertis och metodik. På detta sätt kan de förhållanden som skapar risker och skador kartläggas för att rätt säkerhetshöjande åtgärder ska kunna vidtas.


MTO Säkerhet har lång erfarenhet av att genomföra utredningar för Statens haverikommission men också av att genomföra utredningar inom olika organisationer och företag. Vi har genomfört utredningar inom bl a järnvägstrafik, kärnkraft, flyg, sjöfart och brand.


Vi ger också utbildningar i utredningsmetodik för MTO.
Exempel på olycksanalyser som MTO Säkerhet medverkat vid

Utredning av händelse vid Vattenfalls kärnkraftverk i Brunsbüttel

Kollision mellan passagerarfärjorna HSC GOTLANDIA II och M/S GOTLAND utanför Nynäshamn

Olycka med utsläpp av svavelsyra vid Kemira Kemi AB i Helsingborg

Brand i tunneltåg vid Rinkeby station


41