Start Om oss Aktuellt

Ny forskning från MTO Säkerhet

MTO Säkerhet har just avslutat två forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Inom kärnkraftsbranschen används mycket instruktioner med omfattande ledningssystem. Samtidigt är det viktigt att organisationerna har en förmåga att hantera oväntade situationer som inte finns beskrivna i form av instruktioner och rutiner. Därför har SSM haft frågeställningar ifall många och detaljerade instruktioner påverkar användarnas kompetens, samt vilka erfarenheter som finns avseende stabilitet och flexibilitet i ledningssystem. Med stabilitet menas de ledningssystem som styr väldigt exakt vad som ska göras och med flexibilitet menas de ledningssystem som lämnar utrymme för användarna att själva göra anpassningar efter olika situationer. Detta har vi undersökt i de två projekten.

Resultaten visade bland annat att det är viktigt att på strukturerade sätt utvärdera vilken detaljeringsgrad som specifika instruktioner ska ha samt att skapa en balans mellan stabilitet och flexibilitet i ledningssystem. Detta bör göras genom beaktande av andra faktorer som exempelvis användarnas kompetens, arbetsuppgifternas karaktär, teknik samt kultur.

Vill du läsa mer om vår forskning? Klicka då på länken nedan:

Rapporten om stabilitet och flexibilitet i ledningssystem: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Sakerhat-vid-karnkraftverken/2017/201701/

Rapporten om konsekvenser av instruktioners utformning och användning:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/201708/