Start Kunder

Kunder

I vårt arbete utgår vi från ett systemperspektiv för att skapa säkra och effektiva organisationer inom en mängd olika domäner. Vi arbetar med kvalificerade utrednings- och konsultuppdrag åt uppdragsgivare inom områden som kärnkraft, kärnbränslehantering, spårtrafik, vägtrafik, sjöfart, brand- och utrymning och sjukvård. Dessutom är vi involverade i både nationella och internationella forskningsprojekt inom flera områden.

Du kan se exempel på de uppdrag som vi genomfört i menyn till vänster. I flera fall är våra rapporter tillgängliga för allmänheten och då kan du ladda ner dem direkt här eller bland våra andra publikationer.
Kund