Start Tjänster Human factors engineering

Human factors engineering

De komplexa miljöer som vi människor arbetar i påverkar hur vi arbetar, hur vi trivs och hur säkert vårt arbete är. Detta beror till stor del på de tre viktiga komponenterna i MTO: människorna, tekniken och organisationen. Miljöernas utformning påverkar därmed resultatet av vårt arbete så att vi kan utföra våra uppgifter på ett säkert sätt och undvika fel och misstag.

Hur dessa systemmiljöer ser ut kan variera kraftigt från kontrollrum till manöverbryggor och cockpits till instrumentpaneler och informationsskyltar. Vårt MTO- arbete inom detta område skräddarsys och varierar därför mycket beroende på vilka mål som ska uppnås. Vi gör allt ifrån observationsanalyser och gränssnittsutvärderingar, till uppgiftsanalyser, interaktionsdesign och kompletta systemvalideringar.Exempel på uppdrag inom detta område

Röda Linjens Uppgradering, AB Storstockholms lokaltrafik (SL)

Förbifart Stockholm, Trafikverket

Slutförvar, Svensk Kränbränslehantering

Validering av operatörsgränssnitt

Utvärdering av tågförarmiljö
47